Råde Venstres valgprogram – Skole og Oppvekst

Venstre vil at skole og barnehagene skal ha tilgang på naturen. "Foto: Stock photo © serega_one, "Foto: Stock photo © serega_one

Råde Venstre ønsker at barn som vokser opp i Råde skal oppleve at akkurat dét gjør en forskjell. Råde har fantastiske natur- og landbruksarealer som alle innbyggere har mulighet til å benytte seg av. Barnehager og skoler med fokus på uteaktiviteter mener vi er nøkkelen til en god og sunn start på livet.

Barnehage
Råde Venstre vil ha barnehager som har et godt pedagogisk og sosialt tilbud for barna, der de lærer gjennom lek og får den oppfølgingen de trenger. Barna har for få kvalifiserte voksne som veileder dem i løpet av dagen. Råde Venstre vil ha faglærte voksne som har tid, ressurser og kompetanse til å se alle barn. Derfor vil Råde Venstre jobbe for en bemanningsnorm med et langsiktig mål om 1 voksen per 3 barn under 3 år, og 1 voksen per 5 barn mellom 3 og 6 år.

Skole
Venstre ønsker en skole som har ambisjoner for alle elever, der det er egne ambisjoner og evner som er grunnlaget for hva du velger i livet – ikke din sosiale bakgrunn. Alle elever er ulike. En liberal skolepolitikk handler om å legge til rette, slik at alle elever får utviklet sine evner og strukket seg så langt som mulig.

Flere lærere
Den største utfordringen norske skoler må takle i de kommende årene er å sikre mange nok lærere, og like viktig er gode lærere. Skolen i Råde skal være et sted hvor elever skal ses, oppmuntres og få mulighet til tilpasset undervisning. Råde Venstre vil sikre at skoletiden er en verdifull del av livet. Derfor vil Råde Venstre ha et krafttak for flere, bedre og enda mer motiverte lærere.
Råde Venstre vil også legge til rette for økt samarbeid mellom skole og hjem.

Barnehagene

Råde Venstre vil:

– Fortsette å differensiere barnehagepriser.
– Øke voksentetthet i barnehagene og definere en bemanningsnorm.
– Ansette flere barnehagelærere med pedagogisk utdanning.
– Etablere et særskilt videreutdanningsløft for pedagogiske ledere som er ansatt på dispensasjon fra kravet om pedagogisk utdanning.
– Øke rekrutteringen av barnevernspedagoger og barne- og ungdomsarbeidere.
– Stimulere til økt mangfold av barnehager, som for eksempel natur-, frilufts- og musikkbarnehage.
– Belønne barnehager som har gode tiltak og ideer.

Grunnskolen

Råde Venstre vil:

– Innføre en prosjektordning med større bruk av uteskole i grunnskolen, ved å ha fagundervisning ute tilsvarende 1 skoledag per uke for 1. – 7. trinn.
– Styrke lærerens kompetanse på utendørs fagundervisning.
– Jobbe for økt faglig deling av gode undervisningsopplegg via nett, slik at lærere enkelt kan dra nytte av andres kompetanse og gode ideer til undervisning.
– Opprettholde et sterkt spesialpedagogisk tilbud for elever som ikke får dekket sine behov i den vanlige grunnskolen.
– Styrke kompetansen ytterligere hos skolepersonalet på mobbing.
– Legge til rette for faglig samhandling og erfaringsutveksling mellom pedagogene på de forskjellige skolene, i tillegg til rektorene.
– Prioritere at lærere får undervise innenfor sine kompetanseområder ikke bare på ungdomstrinnet, men også i grunnskolen.
– Øke antall helsesøstre og miljøterapeuter i skolen.
– bygge nye barneskoler
– IPad til alle elever i grunnskolen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**