Ta psykisk helse på alvor!

Foto: Bård Ek

Mange mennesker sliter med psykiske problemer i kortere eller lengre perioder – også barn og unge. Kristiansand Venstre mener det er på tide at vi tar psykisk helse på alvor!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

Denne uken var partileder Trine Skei Grande på besøk i Kristiansand. Sammen med lokallaget og førstekandidat Ivar Bergundhaugen satte hun psykisk helse på dagsorden:

– Unge i dag møter mange forventninger. Det er tøft, og de trenger stabilitet rundt seg. Derfor er det viktig å opplyse om at hjelpetilbudet finnes, uttalte Skei Grande til Fædrelandsvennen.

Kristiansand Venstre vil fokusere på psykisk helse de neste fire årene, og førstekandidat Ivar Bergundhaugen er enig med partilederen:

Ivar Bergundhaugen – Venstre vil jobbe for bedre forebygging, og avstigmatisering av psykiske lidelser. Kommunen må prioritere lett tilgjengelig psykisk helsehjelp og informasjon for ungdom, gjennom ulike lavterskeltilbud i og utenfor skolen.

I forbindelse med partilederens besøk lanserte han, sammen med Venstres toppkandidat på fylkestinget, Stein Inge Dahn, Venstres ti punkter for satsing på psykisk helse. Ett av dem er psykologhjelp uten henvisning, som pilotprosjektet Rask psykisk helsehjelp i Kristiansand er et eksempel på.

Her er Venstres ti punkter for bedre psykisk helse:

1. Styrke skolehelsetjenesten, blant annet ved å øke helsesøsters tilstedeværelse i skolen
2. Øke kompetansen på psykisk helse i skolehelsetjenesten, skoler og barnehager
3. Ha opplæring om psykisk helse i grunnskolen
4. Sikre tilstrekkelig bemanning av ansatte med kompetanse innen psykisk helse i omsorgstjenestene
5. Innføre psykologhjelp uten henvisning
6. Flere private psykologhjemler
7. Styrke forskningsinnsatsen innen psykisk helse
8. Øke satsingen på informasjon om psykisk sykdom til befolkningen
9. Bedre lavterskel psykologhjelp for studenter
10. Gi pasienter med kombinerte rus- og psykiske problemer integrert behandling for begge lidelser

Vil satse på psykisk helse (www.fvn.no)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**