Innlegg: Tidlig innsats – god oppvekst!

Fylkesleiar Torunn Sandvand, Kristiansand, inviterer til fylkesårsmøte., Foto: Jo Straube

Om noen uker tar mer enn tusen seksåringer bare i Kristiansand fatt på sitt 13-årige skoleløp. Samtidig skal flere tusen smårollinger, noen for første gang, tilbringe størstedelen av hverdagene sine med andre voksne enn sine foreldre i kommunens mange barnehager.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

Vi vet at det er mange sommerfugler i magen både hos barn og foreldre disse dagene. Forventningene fra foreldrene om at barna deres skal få det beste tilbudet og oppleve trygghet og mestring, er store.

Ulik bagasje

Alle vil det beste for sine barn, men barn kommer til barnehagen og skolen med ulik bagasje og ulikt utgangspunkt, noe som betyr mye for hvordan de vil lykkes i livet. Derfor har barnehagen og skolen en stor oppgave med å forsøke å utjevne forskjellene . Barns fortid må ikke avgjøre deres framtid, og barna er framtida. At innsatsen settes inn tidligst mulig i barnets liv, er viktig.

Derfor vil Venstre satse på brede og universelle tiltak som inkluderer alle og som er egnet til å fange opp barn som trenger særlig oppfølging og støtte, blant annet:

• Helsestasjoner som tilbyr tett oppfølging fra unnfangelse til skolealder.

• Barnehager som er for alle barn og der de ansatte har nok tid, utdanning og ressurser.

• Stille krav om at barnehagene skal ha aktiv språkstimulering.

• Styrke skolehelsetjenesten med flere helsesøstre og fagpersoner som har utdanning innen psykisk helse.

• En skole med dyktige og motiverte lærere som har evne og tid til å se den enkelte eleven.

• Øke lærertettheten med mulighet for mer tid til kontaktlærer og sosiallærer.

• Sikre at spesialundervisning gis av utdannede pedagoger og ikke av ufaglærte assistenter.

• Styrke fokuset på antimobbearbeid i barnehagene og skolen.

• Utvide og bedre kvaliteten og innholdet i skolefritidsordningen (SFO).

• Styrke skole- hjem samarbeidet.

Satsingsområder

I flere år har Venstre hatt satsing på barnehage og skole som et av sine viktigste satsingsområder og har prioritert dette i sine budsjetter både i Kristiansand og på Stortinget.

Venstre vil følge opp dette også i neste kommunestyreperiode. Frukt og sommerskoler er gode tiltak, men å satse på kvaliteten i barnehagene og gi bedre rammer og muligheter for at vi skal få en god grunnskole, er viktigst for Venstre.

Torunn Sandvand
6. kandidat for Kristiansand Venstre

(Innlegget stod på trykk i Fædrelandsvennen 30.07.15)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**