Maritim historiehelg i Larvik

Foto: Kjetil Vold Archer

I helgen gikk Colin Archer Havnefestival 2015 av stabelen i regi av blant andre Frithjofs Venner, med lokale og internasjonale aktører som deltagere på seilas, regatta og en rekke andre aktiviteter. Arrangementet var godt besøkt og både store og små var fornøyd med det de fikk se og oppleve.

For Venstre er det viktig å verne og stimulere kystkulturen for at den skal bringes videre til kommende generasjoner. Engasjement og frivillig innsats som for eksempel Kystlaget og Orlogsbriggen Fredriksvern og Frithjof II med Venneforeningen er viktige for å holde levende tidligere tiders båtkonstruksjon og håndverk. Venstre er bevisst på vår felles rolle som forvaltere av kulturminner. Vern må også omfatte kulturminner under vann.

Kommunen rommer kulturminner fra alle tider fra eldre steinalder til det moderne industri- og kunnskapssamfunn, og dette vil vi gjenspeile både for fastboende og besøkende. Venstre vil også utvikle det kommunale samarbeidet med historielag og lokale samlinger.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**