Oslo har Norges bredeste kulturtilbud

Foto: Sveinung Bråthen

Oslo har Norges største og bredeste kulturtilbud. Oslo er Norges hovedstad for kultur, film, scenekunst og musikk. Bare denne og neste uke arrangeres det tre musikkfestivaler samtidig i byen; Øya, Oslo Jazzfestival og Melafestivalen. Det viser hvor rikt og mangfoldig kunst- og kulturlivet faktisk er i Oslo, mener byråd for kultur og næring, Venstres Hallstein Bjercke.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

-En by med 600 innbyggere med 5 konserter i året kommer statistisk bedre ut enn en by med 600 000 innbyggere og 5000 konserter i løpet av et år, men det betyr ikke at tilbudet er bedre. På samme måte sier antall kinostoler ingen ting om mengden eller bredden i filmtilbudet i byen, sier Bjercke.

Oslo har landets beste kommunale støtteordning for kunst og kultur. Det deles ut 170 millioner kroner i driftstilskudd og brukes over 50 millioner kroner på kultureiendommer.

-Jeg er stolt av at Oslo bruker nærmere 30 % mer enn de andre byene på tilskudd til frivillige barne- og ungdomsforeninger. Dette er med på å skape et stort og bredt kulturtilbud for de unge i byen, sier Bjercke.

Hallstein Bjercke

 

Køen ved Musikk- og kulturskolen skal bort

Men med den befolkningsveksten Oslo opplever nå, er vi nødt til å styrke de unges kulturtilbud ytterligere. I 2014 sto det over 1800 barn på venteliste til kultur- og musikkskolen. Det er altfor dårlig. Venstre ønsker å fjerne denne køen ved å inngå en avtale med de private tilbyderne av musikk- og kulturtjenester i byen om ett felles opptak til musikk- og kulturskolen.

-Ordningen vil fungere på samme måte som barnehageopptaket gjør i dag, der du kan søke om plass i både private og offentlige barnehager i ett og samme opptak. På denne måten vil vi øke kapasiteten til musikk- og kulturskolen i Oslo og sørge for at alle barna som står i kø får et tilbud enten i privat eller offentlig regi, sier Bjercke.

 

Moderne folkebibliotek

Deichmanske bibliotek har over 2,1 mill besøk hvert år, og er den best besøkte offentlige institusjonen i hele Norge. Halvparten av Oslos innbyggere bruker folkebiblioteket hvert år. Det nye hovedbiblioteket dimensjoneres for 2 mill. besøkende årlig, nær en firedobling fra dagens hovedbibliotek.

-I fjor la vi frem en offensiv biblioteksmelding som blant annet åpner for selvbetjent åpningstid ved minst fire filialer og en ny barnebokfilial på Tøyen. Vi skal fortsette å satse på et godt bibliotekstilbud til byens innbyggere, sier Bjercke.

 

Dagsavisens intervju med Hallstein 4.august.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**