Bybane: velkommen ombord!

Foto: Daniel Skog

Om 15 år kan Tromsø runde Tromsø 90 000 innbyggere. Om ikke før. Legg til studentene, og du har en by på 100 000. Byrådet utreder en by på 120.000 i 2044. I tillegg kommer tilreisende som turister eller brukere av service og handel. Trafikktallene i byen i dag er større enn de fleste tror. Det reiser årlig 1.2 millioner over Prostneset, 2 millioner over Tromsø Lufthavn i år og det løses 40 000 enkeltbilletter på bussen daglig. Alt dette forventes å øke. Byveksten skal konsentreres, samtidig som ressursene og arealet til vegutbygging som kjent er begrenset.

Venstre mener at en form for bybane må være med som en dimensjon i alle overlegninger om fremtidens trafikkbilde i Tromsø, med muligheten for en bane på, over og under bakken i den bratte vinterbyen. Er Tromsø stor nok? Med over 60 000 innbyggere og majoriteten av arbeidsplasser og servicetilbud på øya burde passasjervolumet kunne underbygge en type metroløsning mellom de største tyngdepunktene. En bane har også den fordelen fremfor buss at den ligger fast og virker ‘displinerende’ på byutviklingen, slik at mye utbygging skjer konsentrert og forutsigbart langs en slik kollektivakse. Og er det noe Tromsø trenger, så er det større forutsigbarhet i byutviklingen.

Det starter med visjoner. Dette er en stor en. Men for hver dag og hvert år som går blir den mer sannsynlig. Det forutsetter en annen organisering og styring og vilje til å utvikle transpotsystemene enn det vi har opplevd til nå. Men det kommer. Og det vil sannsynligvis bli byens stolhet og ikon, slik det har skjedd i Bergen. Og det trenger ikke bli mer kostbart enn store vegsystemer.

Venstre har i flere år løftet frem ideen om et nytt kollektivtrafikksystem i Tromsø. Det starter med bedre buss, såkalt metrobuss, men målet er bybane. Vårt forslag til metrokart kan illustrere denne visjonen. Venstre har arbeidet i byrådet for doble kollektivfelt på Stakkevollveien. Dette vil bli bygget og er starten på metrobussløsninger i Tromsø. Men det er altså bare begynnelsen. Fremtiden vil gi mange nye tekniske løsninger for bybaner, noen vil passe Tromsøs spesielle behov. Venstre vil fortsette å jobbe hardt hver dag for en mye bedre transporthverdag for innbyggerne.

Ta plass, velkommen ombord!

Morten Skandfer, 4. kandidat til kommunestyret

 

Leserinnlegget ble publisert både i Nordlys og i iTromsø 5. august.

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**