Venstre topper laget for elektrisk hurtigbåt

Venstre topper laget for elektrisk hurtigbåt, Foto: Anne Sofie Riseng

Hurum Venstres ordførerkandidat Gunn-Torill Homme Mathisen og Gaute Voigt-Hansen som er 3. kandidat for Nesodden Venstre, topper laget for å få pilotprosjektet elektrisk hurtigbåt Sætre (Hurum) – Fagerstrand (Nesodden) – Oslo et stort skritt videre. Oslofjorden er regionens store ubenyttede kollektivfelt, mener de.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

De har nå fått med seg Anders Wengen, fylkesordførerkandidat for Buskerud Venstre, Solveig Schytz som er leder for hovedutvalg for Plan, næring og miljø i Akershus fylkeskommune og er fylkesordførerkandidat for Akershus Venstre og Ola Elvestuen, nestleder i Venstre, stortingsrepresentant innvalgt fra Oslo Venstre og leder av Energi- og miljøkomiteen på Stortinget.

Pilotprosjektet har mottatt en million kroner i støtte fra Transnova/Enova, men trenger støtte på ytterligere to millioner kroner for å fullføre forprosjektet.

Urban Water Shuttle
Urban Water Shuttle – Fjordbanen

Styringsgruppe må på plass
– Målet for pilotprosjektet er å utvikle energieffektive fartøy med nullutslipp basert på tilgjengelig teknologi satt sammen på en ny måte. Det må på plass moderne havneterminaler med rask om bord-/avstigning og lading, der kapasiteten utnyttes slik at også elbiler / elsykler kan parkere og få ladet sine batterier, sier Homme Mathisen.

– Nå gjelder det å få på plass en styringsgruppe bestående av kommunene og fylkeskommunene, en kommersiell driver og få fullfinansiert pilotprosjektet, understreker hun.

En konvensjonell hurtigbåt forurenser mye mer pr. passasjer enn de bilene og bussene den eventuelt erstatter.

– Derfor må man få jobbe raskt for å få erstattet de eksisterende båtene med nye, elektriske nullutslippsbåter. Dette kan skje i løpet av få år om viljen er der, sier Gaute Voigt-Hansen. Nesodden Venstre satser på Fagerstrand og for oss er det veldig viktig å få på plass en stabil og miljøvennlig forbindelse fra Fagerstrand til Oslo, understreker han.

Venstrepolitikerne Ola Elvestuen, Anders Wengen og Gunn-Torill Homme Mathisen vil ha fossilfri hurtigbåt i stedet for dieseldrevetpå Oslofjorden innen få år.
Venstrepolitikerne Ola Elvestuen, Anders Wengen og Gunn-Torill Homme Mathisen vil ha fossilfri hurtigbåt på Oslofjorden.

Vil avlaste vegnettet
En elektrisk hurtigbåt på Oslofjorden vil avlaste vegnettet mot Oslo, man sparer tid og gjør det attraktivt for folk å reise kollektivt. De næringsmessige konsekvensene ved å satse på fremtidens teknologi er viktig.

– Redusert transporttid inn til Oslo vil gi store besparelser for hele regionen. Å være offensiv i utvikling og bruk av ny teknologi åpner dessuten for ny næringsutvikling knyttet til drift, utvikling og innovasjon i regionen, sier Anders Wengen.

Nasjonal betydning
– Dette pilotprosjektet vil være i tråd med Oslo sin båtstrategi og målsetning om elektriske ferjer mellom øyene i Oslofjorden, sier Ola Elvestuen. Utslippsfri hurtigbåt Sætre-Fagerstrand-Oslo vil ha nasjonal betydning og få internasjonal oppmerksomhet. Det er naturlig å legge dette prestisjeprosjektet til Oslofjorden som vil være det største utstillingsvinduet.

– Stortinget har vedtatt at all kollektivtrafikk skal være fossilfri innen 2025. Da er det nødvendig å handle nå. Dette er det grønne skiftet i praksis, sier Elvestuen.

Akershuspolitikerne Gaute Voigt-Hansen og Solveig Schytz vil bidra til å få fullfinansiert pilotprosjektet.
Akershuspolitikerne Gaute Voigt-Hansen og Solveig Schytz vil bidra til å få fullfinansiert pilotprosjektet.

Akershus inn med 0,5 mill.?
– Akershus Fylkeskommune har vedtatt at ved neste utlysning av båtanbud i indre Oslofjord skal alle båter ha nullutslippsteknologi, sier Solveig Schytz. Hun mener det derfor er helt naturlig at Akershus kobler seg på pilotprosjektet og opplyser at det kommer opp en politisk sak på dette i Akershus fylkeskommune over sommeren.

– Jeg forventer en alle aktuelle parter nå formelt kobler seg på slik at vi kan dra dette prosjektet sammen. Akershus har satt av en pott på 100 000 kroner til forprosjekt for bruk av nullutslippsteknologi på fjorden allerede i år, og Venstre mener at Akershus fylkeskommune bør gå inn med mer enn det neste år, i alle fall en halv million kroner, for å sikre at dette pilotprosjektet nå kommer i gang, understreker Schytz.

Buskerud må også bidra
– Nå må man få på plass en styringsgruppe som forankrer prosjektet hos alle involverte og som kan delegere prosjektlederansvaret, sier Anders Wengen. Når dette er på plass er det flere av de fylkeskommunale ordningene i Buskerud som er aktuelle. Det er ingen grunn til at ikke også Buskerud fylkeskommune skal bidra betydelig til et prosjekt med så stor betydning for både næring, folk og miljø, sier han.

– EU kan også være en aktuell samarbeidspartner senere i prosjektet. Det same kan Forskningsrådet og private interessenter, skyter Gunn-Torill Homme Mathisen inn.

Ordførerkandidat Gunn-Torill Homme Mathisen vil ha rause bidrag fra Akershus og Buskerud fylkeskommuner ved Venstres Solveig Schytz og Anders Wengen.
Ordførerkandidat Gunn-Torill Homme Mathisen vil ha rause bidrag fra Akershus og Buskerud fylkeskommuner ved Venstres Solveig Schytz og Anders Wengen.

Oslofjorden i front?
– Dette prosjektet kan bidra til at Oslofjorden vil ligge i front når det gjelder miljøvennlige hurtigbåter, sier Gaute Voigt-Hansen. Han oppsummerer: Hurumkonseptet, i samarbeid med Maritime Clean Tech West, blir billigere, er bærekraftig, har ikke utslipp og tar i bruk eksisterende teknologi og utvikler nye løsninger.

– Vi vil gi klare politiske signaler til kollektivselskapene om at båt skal være en del av tilbudet til pendlerne i Osloregionen. Tydelig kollektivsatsning på Oslofjorden nå, krever Venstrepolitikerne.

Mål:
1. Få på plass et formelt samarbeid gjennom en styringsgruppe bestående av Hurum kommune, Nesodden kommune, Buskerud fylkeskommune, Akershus fylkeskommune og Oslo.

2. Få på plass fullfinansiering av pilotprosjektet.

3. Få på plass en kommersiell driver.

4. Flytte pendlertrafikk fra vei til fjord.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**