Vi er partiet som gjennomfører

Røyken Venstre 2015, valgkamp, Foto: Christian Behrens

Venstre vil arbeide for å gi et best mulig tjenestetilbud til innbyggerne i Røyken. Vi vil bidra til å skape et lokalsamfunn basert på respekt, høy livskvalitet og ansvar. I løpet av perioden har vi fått mange politiske seiere og deltatt i mange viktige beslutninger – vi er partiet som gjennomfører politikken vår ikke på grunn av størrelse, men på grunn av gode ideer og godt samarbeid med andre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

Det var Venstre som fikk gjennomslag for å ansette flere helsesøstre i kommunen gjennom årets budsjett, selv om andre nå prøver å ta æren. Vi foreslo fire nye helsesøstre i budsjettet, men fikk i alle fall til tre nye stillinger og en jordmor. Dette vil, sammen med Røykenhuset, gi et bedre lavterskeltilbud til unge som har behov for hjelp. Vi jobber videre med denne saken og gir oss ikke før Røyken oppfyller den nasjonale normen for antall helsesøstre.g

For å bedre tilbudet i barnehagene, fikk vi innført ytterligere tre stipendier til barnehageassistenter for utdanning slik at det totalt er fem stipend i 2015. Venstre vil ikke ha karakterer i barneskolen og vi er imot målstyring i skolen. Vi ønsker å styrke lærernes rolle og bedre samspillet mellom skole og foreldre.

Vi er miljøpartiet i Røyken som i en årrekke har kjempet for bedre kollektivtransport, bevaring av strandsonen og lokale klimatiltak som fornybar energi, klimavennlige bygg og elbil-stasjoner. Etter flere års kamp fikk vi endelig gjennomslag for ansettelse av en energi- og miljøkoordinator. Vi har fått kommunen til å iverksette arbeide med en lokal klimatilpasningsplan og kartlegging av potensielle faresoner ved ekstremværhendelser. Venstre har stått på for å sikre hurtigbåten til Oslo, og vi kommer til å jobbe for flere avganger og utvidet tilbud.

Rebekka Borsch
Rebekka Borsch, ordførerkandidat Røyken Venstre.

Dessuten mener vi at kommunen kan gjøre mer for å skape et bedre buss- og togtilbud til innbyggerne. Venstre ønsker å opprette et eget samferdselsutvalg i kommunen og å få Røyken til å være med i Ruter som avgjør kollektivtilbudet vårt. Venstre vil at de folkevalgte skal gi klarere retningslinjer for utbygging av Slemmestad sentrum og ikke overlate dette til utbyggerne.

Venstre fikk i denne perioden stoppet planer om massedeponi i Mastedalen i Hyggen og videre planer for deponier. Venstre jobber kontinuerlig med å bevare strandsonen vår mot videre utbygging, men flertallet bestående av Høyre og FrP er imot oss her. Skal vi bevare strandsonen videre, trengs et sterkere Venstre.

Når det gjelder utbygging av båthavn i Åros, mener Venstre at vi bør gå frem forsiktig. Røyken Venstre ønsker også flere båtplasser, men vi mener at arealet rundt utløpet av Åroselva bør skånes for store inngrep siden Åroselva er siste naturlig reproduserende lakseelv i Buskerud.

Venstre jobber for at innbyggerne i kommunen vår har frihet og mulighet til å skape sin egen vei til det gode liv. Grønn utvikling av kommunen, bra kollektivtransport, flere møtearenaer for de unge og de eldre samt en trygg oppvekst for barn er våre viktigste saker. Til høstens valg ber vi om fornyet tillit for å kunne fortsette vårt arbeid for et trivelig, grønt og inkluderende Røyken til beste for Røykens innbyggere.
Rebekka Borsch, ordførerkandidat Røyken Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**