Halv pris på sømløst sykkelveinett i Buskerud – invester nå!

Illustrasjon: venimo / creativemarket.com

Lier Venstre er sykkelens og syklistenes beste venn. Nå setter vi inn et krafttak for å få på plass alle veistumper som mangler i sykkelveinettet slik at sykkel lettere kan bli et prioritert transportmiddel for liunger.

Før sommeren ønsket Lier Venstre å sette ferdigstilling av sykkelvei langs Nøsteveien fra Gluggen til Sandaker, og strekningen forbi Reistad Arena, på toppen av Lier kommunes prioriteringsliste til fylket , men forslaget falt med Venstres to stemmer i Miljøutvalget. Derfor ønsker Buskerud Venstre nå å løfte disse strekningene, samt strekningen fra Lierskogen til Dikemark for å knytte Lier sammen med Asker, direkte inn i fylkeskommunens planarbeid.

Gunstig tilskuddsordning

Regjeringen Solberg har, etter initiativ fra Venstre, etablert en ordning hvor samtlige fylkeskommuner og kommuner kan søke om tilskudd til etablering av gang- og sykkelveier. Staten tilbyr å dekke halvparten av kostnadene, så lenge det foreligger en plan for sammenhengende hovednett for sykkeltrafikk. Regjeringen har slått fast at sykkel er et billig og miljøvennlig transportmiddel, helt i tråd med Venstres politikk.

Prop. 97 (2013-2014) ”For at tilskot skal kunne bli gitt, må det ligge føre vedteken plan for samanhengande hovudnett for sykkeltrafikk. Det blir vidare lagt opp til at tilskotmottakar skal betale ein eigendel på 50 pst. av kostnaden ved prosjektet. Kostnader til reguleringsplanarbeid og prosjektering vil kunne inngå i eigendelen.”

Prop. 97 S (2013 – 2014)

Sykkelfamilie langs flomvollen
Regjeringen har slått fast at sykkel er et billig og miljøvennlig transportmiddel, helt i tråd med Venstres politikk.

Ønsket taktskifte

Denne ordningen må innebære et taktskifte i reguleringsplanen for vei, slik at tilrettelegging for sykkel er med i alle fremtidige prosjekter. Samferdselsdepartementet tar sikte på å evaluere tilskuddsordningen etter to virkeår, så det er derfor viktig at vi starter nå.

Sykkelinnovasjon

Venstre har ambisjoner for syklistene i Lier og Buskerud. Vi må sørge for at gang- og sykkelveier blir prioritert like høyt som ordinære fylkesveier. Dette er viktig av miljøhensyn, men også av sikkerhetshensyn. Syklister er overrepresentert på listen over skadede i trafikken. Skal dette bli et reelt alternativ for flere må vi legge til rette for trygge, sammenhengende sykkelveier langs stamveier og i nærheten av skoler og idrettsanlegg. Dette vil føre til både bedre miljø, mindre slitasje på veinettet og bedre folkehelse.

Tove Hofstad, Fylkestingskandidat for Buskerud Venstre, og 1. kandidat for Lier Venstre, tar opp kampen for et sammenhengende sykkelveinett i Lier.
Tove Hofstad, Fylkestingskandidat for Buskerud Venstre, og 1. kandidat for Lier Venstre, tar opp kampen for et sammenhengende sykkelveinett i Lier.

Sammenhengende sykkelveinett i Lier

Sykkelvei på strekningen Gluggen – Sandaker har stått på venteliste i nesten 40 år, og Venstre mener det er viktig å få den på plass. Den vil knytte sykkelveinettet i nedre del av Lier sammen, i tillegg til å sørge for at barn, unge og voksne i alle aldre kan gå og sykle trygt til og fra alle aktiviteter som foregår på Stoppen-anlegget. Senest 29. juni i år ble en ung gutt på 15 år påkjørt på vei fra Stoppen etter trening. Heldigvis gikk det bra med gutten, men det viser bare hvor risikabelt det kan være å ferdes langs denne strekningen.

Servicestasjoner

I tillegg kan man la seg inspirere av Oslo kommune, som har utplassert servicestasjoner for småmekking og justering av sykler. Disse ligger strategisk plassert ved knutepunkt, og inneholder alt fra pumpe for ulike ventiler og stativ til å henge opp sykkelen, skiftenøkler, skrujern og annet verktøy. Alt er solid sikret mot tyveri.

Framtidens byer

Alle som bor i tettsteder og byer skal ha tilgang til ren luft og grøntarealer. Derfor må vi gjøre det enklere for folk å ta grønne valg. Venstre vil gjøre det enkelt og lønnsomt å ta de valgene som er best for natur, miljø og klima. For at innbyggere i Lier og pendlere fra omkringliggende kommuner, skal kunne transportere seg selv på en miljøvennlig måte, må vi satse på sykkel. Når staten tilbyr å dekke halvparten av kostnadene til sømløse sykkelveinett, må vi bygge dem nå.

 

(Leserinnlegg, Lierposten 6. august, 2015)

 

Tove Hofstad

Fylkestingskandidat, Buskerud Venstre og 1. kandidat, Lier Venstre

Marianne Berg

Fylkestingskandidat, Buskerud Venstre og 3. kandidat, Lier Venstre

Anders Wengen

Fylkesordførerkandidat, Buskerud Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**