Har troen på liungen

Geir Cato Kristiansen ønsker debatt om den politiske organisering i Lier kommune., Foto: Ellen Lysenstøen

I et leserinnlegg i Lierposten 6. august, skriver Lier Venstres andrekandidtat, Geir Cato Kristiansen, et tilsvar til FpU’s Marius Svartås.

Det kommer tydelig fram at Høyre og Fremskrittspartiet skiller seg fra Venstre i sommerens flyktning-debatt, noe jeg både respekterer og verdsetter. Meningsfylte debatter kan være utviklende og skapende i seg selv, og for høstens velgere i Lier er det viktig å ha klarhet i hvilke standpunkt deres nåværende eller fremtidige parti har, eller eventuelt ikke har.

Marius Svartås fra FpU har kanskje rett i at Lier kommune ikke integrerer flyktninger på en god måte i dag, men da er vi jo tilbake til offentlig forvaltnings rolle, ansvar og ikke minst smarte løsninger for Lier kommune. Med et Høyre/FrP-flertall (25 av 49 representanter) i dagens kommunestyre lykkes vi, i følge Svartås, ikke med integreringen.

Lier Venstre er stolte av å stemme for å motta flere syriske flyktninger enn tidligere vedtatt i Lier kommune, og er ikke i tvil om at Lier kommune bør prioritere dette i 2015, 16 og 17.
Lier Venstre er stolte av å stemme for å motta flere syriske flyktninger enn tidligere vedtatt i Lier kommune, og er ikke i tvil om at Lier kommune bør prioritere dette i 2015, 16 og 17.

UNHCR, FNs høykommissær for flyktninger, ber om hjelp til å motta totalt 130.000 flyktninger fra Syria. Et Syria som etter borgerkrigens utbrudd i 2011, opplever en nød vi har store problemer med å forstå. Store deler av den syriske befolkningen, nærmere bestemt ca. 4 millioner barn og voksne, har flyktet til nabolandene. Stortinget, takket være heroisk innsats fra Venstre, vedtok at Norge skal ta imot 8000 ekstra kvoteflyktninger fra Syria de neste tre årene. Inkluderingsminister Solveig Horne (Frp) trenger hjelp fra kommunene til å gjennomføre Stortingets vedtak.

Lier Venstre vil bidra til å hjelpe Regjeringen, UNHCR og ikke minst syrerne selv, til å leve et verdig og meningsfylt liv sammen med oss inkluderende liunger. – Liunger som finner løsninger, og ser på syrere som ressurser og fremtidige arbeidstakere, arbeidsgivere, og bidragsytere i alle aldre. – Liunger som tør å prioritere de som trenger vår hjelp!

En av hovedgrunnene til at jeg engasjerte meg politisk for få år siden, og ikke minst innen Venstre, er synet på medmennesker, og hvilken politikk som bør føres for å ivareta mennesker og menneskers behov. Det være seg ivareta barnehager og skoler, legge til rette for privat næringsliv, infrastruktur eller andre viktige saker. Flyktning-debatten, hvorvidt Lier kommune kan ta imot 100 flere flyktninger eller ei, dreier seg nettopp om dette.

Lier Venstre er stolte av å stemme for å motta flere syriske flyktninger enn tidligere vedtatt i Lier kommune, og er ikke i tvil om at Lier kommune bør prioritere dette i 2015, 16 og 17. Nå deler ikke vi FrPs syn på at flyktningene nødvendigvis er en kostnad, her synes jeg heller vi politikere skal finne ut hvordan menneskelige ressurser kan komme kommunen til gode på en måte som vi tydeligvis ikke klarer i dag.

Hvis liungen, noe jeg personlig har håp om, ønsker meninger som mine inn i kommunestyret etter høstens valg, har du mulighet til å påvirke med din stemme. En politiker og som ser på offentlig forvaltning som innbyggernes tilrettelegger, hjelper og problemløser. Jeg er en politiker som ser på mennesker som en ressurs; med uante muligheter, bare man får sjansen til å utvikle seg.

Geir Cato Kristiansen

2. kandidat for Lier Venstre

 

Andre innlegg i anledning saken:

Marius Svartås (FpU) “Nei til flere flyktninger i Lier”

Tove Hofstad (V) “Et varmere og rausere Lier”

Oda Strand (H) “Et risikabelt ultimatum”

Lars Haugen/Arne Liudalen (Frp) Lier Venstre må respektere ordførerens rolle”

Tove Hofstad (V) “Kalde og mørkeblå Lier”

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**