Samhold utafor allfarvei

Gaute Håkon Holand Wahl. Ordførerkandidat, Vågan Venstre, Foto: Simen Vangen

Jeg er stolt av å bo i Kabelvåg og Vågan, men jeg er også stolt av å kunne si at jeg er lofoting. Jeg er dessuten kry som en hane når jeg kan fortelle at jeg bor i en region (Lofoten og Vesterålen) som er så rik på marine ressurser at den skaffer middagsmat til hele den norske befolkningen, hver eneste dag!

Vi bor i et øyrike som har svært mye felles, ikke minst når det kommer til utfordringer ved å bo litt utafor allfarvei. Et noe trangt arbeidsmarked kan gjøre det utfordrende å finne den riktige jobben, det er dyrt og tidkrevende å reise både til og fra øyene våre og vi har rimelig små og sårbare kompetansemiljøer i kommunene og regionene.

Dette er imidlertid utfordringer som det er mulig å løse, og et av de beste tiltakene vi kan gjøre er å binde regionen vår tettere sammen gjennom å investere i infrastruktur. Dette vil utvide grensene for hvor i regionen vi kan bo og jobbe, og slik gjøre arbeidsmarkedet større og mer fleksibelt. Staten er allerede inne som pådriver og har et ønske om å investere flere milliarder kroner i infrastruktur i regionen vår. Det som
nå mangler er at vi i Lofoten og Vesterålen løfter blikket en smule, og at vi blir enige om at det som er bra for naboen, faktisk også er bra for oss.

Det utarbeides i disse dager en konseptvalgutredning som kan forkorte kjøretiden mellom Svolvær og Leknes med nesten en halv time, og i helgen kom meldingen om at regjeringen vil tilby Nordland fylkeskommune å utarbeide en konseptvalgutredning for tunnel under Hadselfjorden. I tillegg er regionen forespeilet en ny og større flyplass som vil gjøre det enklere og billigere å reise til og fra Lofoten, og som tar bort en viktig flaskehals for reiselivsnæringen.

Vågan Venstre ønsker å knytte lofotkommunene tettere sammen, vi ønsker å knytte Lofoten og Vesterålen tettere sammen, og vi ønsker å knytte Lofoten tettere sammen med resten av Norge og verden.

Derfor sier Vågan Venstre:

– Ja til at Vågan blir med på utredning av kommunestrukturen i Lofoten
– Ja til felles storflyplass i Lofoten
– Ja til veipakke Lofoten
– Ja til en utredning av tunnel under Hadselfjorden

Gaute Wahl
Ordførerkandidat
Vågan Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**