Dørum til kamp i viktig kirkevalg

Foto: Sveinung Bråthen

-Jeg stiller fordi jeg må gjøre mitt for at kirken skal være åpen, med lav dørterskel og for at likekjønnede kan bli del av denne åpenheten ved å kunne gifte seg i kirken, sier Dørum.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Dørum stiller på tredjeplass på Åpen Folkekirkes liste til kirkevalget i Oslo. For første gang er det to lister til kirkevalget. Bakgrunnen for det er blant annet en konflikt om hvor åpen og inkluderende kirken skal være.

-Oslo Domkirke er et bra uttrykk for den åpne kirka gjennom det som skjer der. Oslo Domkirke er tilgjengelig for alle, også på nattestid. Vi trenger mer av dette, sier han.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**