Venstre, MDG og fornyet E18

Foto: Akershus Venstre

Venstre er opptatt av at en fornyet E18 ikke skal være en løsning for mer bilbruk. En fornyet E18 skal være en løsning for å begrense støv og støy, for mer kollektivtrafikk og sykkel og for å fremme byutvikling. Miljøpartiet de grønne (MDG) i Asker og Bærum, ved Kristin Bjelke og Nikki Schei, angriper Venstre i et innlegg i Budstikka 23.juli, for Venstres støtte til en fornyet E18.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Kristin Bjelke, MDG i Asker, har i åtte år støttet E18-utbyggingen, som representant for Asker Grønne Venner (AGV). Hennes stemmegiving i E-18 saken har der vært stort sett den samme som Venstre.

At de i samme artikkel påstår at Venstre i Bærum har støttet biler i gågata i Sandvika kan ikke passere uimotsagt. Venstre er tvert i mot det partiet som konsekvent har ført an i kampen mot biler i gågata i Sandvika i alle utvalg og på alle arenaer. Dette burde MDG ha fått med seg.

Det som er mer bekymringsfullt er at MDG og SV ikke vil samarbeide om bedrer klima- og miljøløsninger i vår region. Etter at Oslo bystyre har fattet vedtak om at en ny E18 skal være i tråd med klimaforliket, og Høyres ordførere i Asker og Bærum, i Aftenposten, bekrefter at «bilister ikke kan regne med økt kapasitet», så er det uforståelig at MDG og SV stiller seg utenfor Oslopakke 3.

MDG kan heller ikke ha fått med seg Venstres arbeid med å redusere bilkapasiteten på det nye vei-systemet internt i Asker og Bærum. En fornyet E18 skiller lokaltrafikk og gjennomgangstrafikk, og etablerer, rene kollektivfelt og sykkeltraseer. Trafikk som i dag står og stamper på villaveier og skoleveier i Bærum blir derimot kanalisert via Gjønnes-diagonalen ned på E18.

En fornyet E18 skal være en løsning for å redusere støv og støy, for mer kollektivtrafikk og sykkel og for å fremme byutvikling. En fornyet E18 er altså hovedsakelig et lokalmiljøprosjekt for innbyggerne i Asker og Bærum.

MDG har tidligere tatt til orde for å bygge ”Fjordbyen Sandvika”. Det er også i tråd med Venstres program. En slik fjordby lar seg imidlertid ikke realisere uten at E 18 legges i tunnel. Her henger ikke MDGs politikk på greip. Å utvikle Asker, som en klimavennlig stasjonsby basert på gange, sykkel og kollektivtransport, fra dagens sentrum til Risenga, er umulig uten å legge E18 og Røykenveien i tunnel. Skissene for dette ligger nå i E18-forslagene for Asker og Bærum.

MDG svarer heller ikke på hvordan de har tenkt å møte miljøproblemene dagens E18 skaper i store deler av Asker og Bærum. I Oslo har MDG programfestet lokk over deler av E6 i Groruddalen. Hvorfor der og ikke her? Er miljøproblemene i Oslo viktigere enn i Asker og Bærum? I Oslo har man allerede fått 26 km med miljøtunneler. Det har redusert overflatetrafikken gjennom Oslo sentrum med 100 000 kjøretøyer i døgnet.

Venstre er opptatt av at næringstrafikken skal slippe å stå i kø. Et næringsliv som innen få år vil kjøre lav- eller nullutslippsbiler. Venstre er stolt over sitt arbeid de siste 20 årene for å innføre og støtte tiltakene som nå har gitt oss el-bil og nullutslippsbil suksessen, særlig her i Oslo og Ahershus.

Det meste av E18 betales direkte av brukerne. Den delen som kommer fra Oslo-pakke midler er deler at et skjørt kompromiss. Et kompromiss som til nå har vært en suksess for kollektivsatsing i Osloområdet og som har redusert bilbruken betydelig.

Venstre håper MDG kan delta i arbeidet Oslopakke 3 samarbeidet for å bedre lokalmiljøet i Asker og Bærum gjennom en fornyet E18, og en stor satsing på kollektiv, sykkel og gange.

 

Ole Andreas Lilloe-Olsen, ordførerkandidat for Venstre i Bærum

Jostein F. Tellnes, ordførerkandidat for Venstre i Asker

Eirik Bøe (Bærum), Venstres 2.kandidat til fylkestinget

Njål Vikdal (Asker), Venstres 4.kandidat til fylkestinget

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**