Osterøy Venstre sin valbrosjyre 2015

Forsidebilde, Osterøy Venstre si valbrosjyre, Dag Anders Eriksen (bilete), Kjersti Vevatne (layout, tekst)

Valbrosjyre Osterøy Venstre

Mye godt program samla i ett dokument. Dette vil vi arbeide med på Osterøy dei neste fire åra!

 

Norlender Osterøy

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**