Nei til søndagsåpne butikker

Elisabeth Holter-Schøyen
Elisabeth Holter-Schøyen, Foto: Røyken Venstre

I Venstre er vi opptatt av å sette Folk Først. Det er på tide at debatten om søndagsåpne butikker begynner å dreie seg om de folkene dette handler om; nemlig de 300 000 som må på jobb.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

Konsekvensene er ikke vurdert. Det går ikke å gjøre konsekvensutredning på dette, sier kulturminister Thorhild Widvey. Heldigvis har andre tatt på seg jobben med å se på konsekvensene. LO, Handel og kontor i Norge (HK), Norsk Nærings- og nytelsesmiddel-forbund (NNN), Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF) og Norsk Transportarbeider-forbund (NTAF) har fått FAFO til å se på hvilke konsekvenser søndagsåpne butikker vil få. I tillegg til de 245 000 som vil bli eksponert for søndagsarbeid, må også 45 000 i tilstøtende yrker som frisører, cafémedarbeidere, ansatte innenfor næringsmiddel-industrien, renhold og vektere regne med å jobbe på søndager. Mot deres vilje. Og la oss ikke glemme alle andre som blir berørt; familiene rundt.

Kostnadene for de som driver butikk vil øke betydelig, uten at inntektene vil bli høyere. Den blir bare fordelt utover flere dager. De litt mindre og ofte familiebaserte bedriftene vil slite og flere vil måtte legge ned sin virksomhet.

Søndagsåpne butikker vil skape store miljømessige konsekvenser med økt energiforbruk og transport av både folk og varer. En analyse gjennomført av DAWAD på oppdrag fra Handelens samarbeidsutvalg om miljøkonsekvensene søndagsåpne butikker vil få, konkluderer med at økt energiforbruk, flere jobbreiser og økt transport vil føre til økt utslipp av klimagasser på 4,6% pr år. Dette stemmer dårlig med målet om 40% reduksjon av klimagassutslipp innen 2030.

Det snakkes om valgfrihet. Dette handler ikke om valgfrihet. Ingen kommune vil si nei dersom nabokommunene sier ja – det sier seg selv. Ingen må heller tro at dette handler om frivillighet for den enkelte butikk. Det er 408 kjøpesentre i landet. Har du butikk i et eller flere kjøpesentre, har du heller ikke noe valg – det gis bøter om du ikke har åpent i senterets åpningstider.

I tillegg til alle disse negative konsekvensene er vi med på å skape et forbrukersamfunn hvor alle dager er like. Vi trenger én dag i uken til å puste ut, være sammen med venner og familie, være med på idrettsarrangement og dugnader, bruke naturen – uten mulighet for å dra på shopping. Det har vi 6 av 7 dager til – det burde holde.

La oss håpe at fornuften seirer og at befolkningen blir hørt i denne saken.

Venstre stemte nei til søndagsåpne butikker i kommunen vår da temaet var oppe i Røyken Formannskap i juni.

Elisabeth Holter-Schøyen, 4. kandidat Røyken Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**