5 behov Tromsbadet løser

Fotomontasje: Tromsø Venstre

tromsøbadet2 Tromsø har nå en unik mulighet til å få et fantastisk svømme- og badeanlegg til en verdi av 650 millioner kroner til en kostnad for kommunen på «bare» 392 millioner kroner. Det er smart for Tromsø kommune å bygge et anlegg hvor kommunen får dekket 40 prosent av kostnadene. I tillegg kan Tromsøbadet imøtekomme 5 viktige behov i Tromsøsamfunnet.

  1. Skolesvømming

Faglig ekspertise i Tromsø melder at behovet for undervisningstimer i svømming fra 1. ut 10. klasse er ca 170 timer. I dag gir kommunen ca. 100 timer undervisning. Rektorene ønsker mer, men har ikke mer tilgang på bassenger. Vi må rett og slett øke bassengkapasiteten. Derfor vedtok også kommunestyret så tidlig som i 2006 at det burde bygges et sentralanlegg. Det skjedde ingenting før det borgerlige byrådet tok over i 2011.

Å lære våre barn å svømme er en grunnleggende oppgave for det offentlige. Blant vår befolkning har vi dramatisk mange unge som mangler de helt grunnleggende kunnskaper om hvordan man klarer seg i vann. Nasjonale tall viser at 50 prosent av våre tiåringer ikke er sikre svømmere. Tromsøbadets idrettsbasseng tilsvarer 4 svømmehaller à la Stakkevollan svømmehall, som er den sist bygde svømmehallen i Tromsø. Den stod ferdig i 1983. Da bodde det 47 000 mennesker i Tromsø. Nå bor det 73 000 mennesker her. Det er helt naturlig at vi i 2015 må øke bassengkapasiteten for å gi ungene våre det svømmetilbudet de trenger.

  1. Idretten

Svømmeidretten har på tross av magre anleggsfasiliteter klart seg usedvanlig godt i Tromsø. Det skal vi takke alle de flotte ildsjelene i svømmeklubbene for. Svømming er en flott idrett som kan utøves av folk i alle aldre, og som gir en unik trening for hele kroppen. Det samme kan sies om andre vannidretter som stuping, vannpolo, undervannsrugby, synkronsvømming, dykking og handikappidrett. De er ikke i nærheten av å ha et godt nok tilbud i dag. Tromsøbadet er svømmeidrettens eneste mulighet til å få realisert et 50-metersbasseng i Nord-Norge. Det er som om at det ikke skulle eksistere en 11’er-bane i fotball i hele landsdelen vår.

Samtidig har vi også et stort og levende klatremiljø i byen vår. Det er kanskje ikke så rart. Det er vel ingen andre byer som kan kombinere det urbane livet med så flotte naturområder og fjell. En godværsdag i Ersfjorden er det et eldorado for de mange hundre tromsøværingene som ønsker å klatre i fjellene der. Men det er også lange vintrer, og da trenger klatrerne et innendørstilbud. Ved at Tromsø kommune bygger så høyt at vi får plass til et 10-meters stupetårn, får vi også en høy vegg som gjør at vi kan bygge Nord-Norges flotteste klatreanlegg i tilknytting til dette.

Jeg er grunnleggende for at folk skal ha et bredt idrettstilbud til byens befolkning, at idrettsutøvere skal kunne satse fra Nord-Norge, og at det fra tid til annen skal kunne arrangeres store idrettsarrangement i Nord-Norge. Da må vi også ha anlegg for det.

  1. Eldre og funksjonshemmede

Bassengtrening er en av de mest effektive former for trening hvor stort sett alle muskelgrupper aktiviseres. Svømming er en aktivitet nesten alle kan gjøre, uansett alder og funksjonsevne. Jeg tror ikke at vi skal undervurdere folkehelseeffekten av at Audhild på 72 år, kan få seg sine ukentlige svømmeturer. Men i tillegg er det store gevinster for det offentlige helsevesenet. På landsbasis regner man med at ca. 3,5 prosent av befolkningen har en relativt høy grad av funksjonshemming, dvs at det i Tromsø er ca. 2 400 potensielle brukere av varmtvannsbasseng. Revmatikere er et eksempel på en gruppe hvor bassengtrening gir god og langsiktig helsegevinst. Rehabiliteringstjenesten i Tromsø har registrert nærmere 1300 barn med behov for tilrettelagt opplæring og 180 brukere med psykisk utviklingshemming. Det er behov for flere varmtvannsbasseng i Tromsø, og det vil Tromsøbadet gi oss.

  1. Ungdom

Vi har en ungdomsgenerasjon som det stort sett går bra med, men hvor inaktivitet er en utfordring. Mange ungdommer slutter med organisert idrett i tenårene. Erfaringer fra andre svømme- og badeanlegg i Norge viser at spesielt ungdom blir hyppige brukere av et spennende anlegg hvor de kan bruke stupeanlegg, sklier, idrettsbasseng osv. Det er behov for flere aktiviteter for ungdom i Tromsø. Det vil Tromsøbadet gi dem.

  1. Småbarn

Tilslutt skal jeg tillate meg å ta et litt personlig eksempel. Mitt og Venstres engasjement for Tromsøbadet har hovedsakelig vært for å sikre skolesvømming og idrettens behov. Men som småbarnsfar har jeg virkelig fått opp øynene for hvor viktig Tromsøbadet vil være for oss småbarnsfamilier. Min datter på 2 år elsker å bade. I sommer skulle jeg ta henne med på det eneste åpne badet for publikum i Tromsø, Alfheim svømmehall. Alfheim er et virkelig praktbygg, og jeg har en stor kjærlighet til det. Samtidig var det trist å oppleve at jeg etter vel 20 minutter måtte ta min datter opp av bassenget fordi hun rett og slett hakket tenner. Behovene til småbarna kan bare imøtekommes av Tromsøbadet.

Dette er 5 behov som bare Tromsøbadet kan løse. For oss andre er det bare et sykt godt tilbud som gjør Tromsø til en enda bedre by å bo i. Det er mye flott med Tromsø, men dager med god badetemperatur i sjøen er det ikke så mange av. Jeg elsker Tromsøbadet!

Jonas Stein, finansbyråd og 1.kandidat Tromsø Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**