Folkehelse

Nå er jeg med noen av de tøffeste damene jeg har møtt. Queens Of Fucking Everything er en rosa-kledd, morsom, livlig og inkluderende sykkelgruppe for jenter. Noen er veldig sporty, mens andre har for det meste sittet på sofaen de siste årene. De gjør det dobbelt så gøy å sykle; det blir det god folkehelse av. Som sag har vi til nå møtt 25 sykkelklubber på min reise opp til Nordkapp. Jeg har møtt langt over hundre menn på sykkel, men det er veldig få damer med i sykkelklubbene. Her er QOFE et stort unntak, og jeg håper vi får flere! De har til og med en egen rosa bil som er lakkert med glitter. Bedre blir det ikke... :)
Foto: Johannes Bangum

Forebyggende helsearbeid er viktig for å utjevne sosiale helseforskjeller i Norge. Ansvaret for helsefremmende og forebyggende arbeid er lagt til kommunene. Her vil Venstre i Ullensaker gjøre en forskjell.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Ullensaker har en yngre befolkning enn landsgjennomsnittet. Vi harogså en befolkning som er mer plager av kols og andre livsstilssykdommer enn landsgjennomsnittet. Lavterskeltilbud for å fremme folkehelse er derfor svært viktig,
og en prioritet for Venstre. For barn og unge spiller fritids- og idrettsorganisasjoner en viktig rolle med tanke på forebygging og etablering av gode helsevaner. I tillegg er tilgang til natur- og grøntområder viktig for alle deler av befolkningen.

Venstre vil:
✔ Styrke helsestasjonen og skolehelsetjenesten
✔ Se på egnede steder i våre friluftsområder mhp tilgjengelighet for rullestolbrukere
✔ Jobbe for at viktige områder skal være tilgjengelige og nære. Naturopplevelsene bør ligge nær boligområdene for å minimere biltrafikk og for redusere terskelen for å bruke grøntområdene.

✔ Forbedre skilting og legge til rette for turstier for å gjøre det enklere å navigere og fremme folkehelsa.
✔ Vi vil initiere et samarbeid med Ullensakerskolen, med informasjon om helsefremming allerede fra 1. klasse.
✔ Bedre rammevilkårene for frivillige organisasjoner og sosiale entreprenører som tilbyr helse- og velferdstjenester eller som organiserer folkehelsefremmende aktiviteter.

Tilbake til hovedsiden for vårt politiske program

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**