Kollektivtrafikk

Foto: Kristin Engely

Ullensaker Venstre vil ha en samferdselsplan som ser 20 år fram i tid slik at vi kan planlegge, få finansiert og bygget
jernbane og vei basert på gode, grønne løsninger som kan løse både dagens og fremtidens behov.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

Ullensaker kommune har vært blant de kommunene som har vokst raskest i hele Norge, men kommunen har aldri laget en samferdselsplan. Venstre vil ha en samferdselsplan som skal inneholde krav til økt kapasitet og redusert reisetid på jernbanen. Det tar kortere tid fra Oslo S til Eidsvoll Verk enn til Jessheim, på tross av at det er 30 km lenger. Siden den største befolkningsveksten kommer på Jessheim er det viktig å forbedre kollektivtilbudet til byen.

Venstre vil jobbe for to spor på Hovedbanen slik at også pendlerne som jobber på Gardermoen får tilbake togforbindelsen mellom Kløfta og Gardermoen, og vi får hyppigere frekvens og raskere reisetid også til Jessheim.

Opprette en ny kollektiv byakse
Mye vil skje med oppbyggingen av et nytt sykehus på Jessheim Nord. Trafikk til arbeidsplasser, og pasientflyt må tas kollektivt i størst mulig grad. Pasienter som kommer med fly og tog må i størst mulig grad kunne ta bybussen til sykehuset. Linjen Jessheim – Gardermoen næringspark – Oslo Lufthavn må forbedres vesentlig.

Venstre vil:
✔ Utrede en ny jernbanestasjon, Jessheim Nord, i nærhet til næringsparken og LHL-sykehuset, med innfartsparkering og bussterminal.
✔ Vi ønsker en bybane i fremtiden. Derfor vil vi lage en egen busstrase mellom Jessheim sentrum, næringsparken og OSL, inntil en baneløsning kan bygges.
✔ Jobbe nasjonalt for å få to spor på hovedbanen, og øke antall avganger fra Kløfta-Gardermoen.
✔ Forbedre sikkerheten med overeller undergang ved Nordbystasjon og evt. flytte stasjonen til ny stasjon Jessheim Nord.
✔ Ha en ny bussterminal, og sikker og låsbar sykkelparkering ved Jessheim og Kløfta stasjon.
✔ Vi vil jobbe for at togforbindelsen mellom Eidvoll og Jessheim skal gjenopprettes, og også togforbindelsen mellom Leirsund, Frogner, Lindeberg og Kløfta til Gardermoen.
✔ Utvide innfartsparkeringen på Hauerseter.
✔ Etablere en bybuss i Gardermobyen, med forbindelse mellom Jessheim og Gardermoen Næringspark til Oslo Lufthavn.

✔ Bedre og sikrere sykkelparkering med muligheter for å lade elsykler ved togstasjonene i kommunene.

Tilbake til hovedsiden for vårt politiske program

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**