Kultur, idrett og frivillig arbeid

Foto: Lisa Kara Frøyland

En offensiv kulturpolitikk henger sammen med vern av ytringsfriheten. I et liberalt samfunn er derfor kultursektoren
viktig.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

Et mangfoldig og bredt kulturtilbud skaper større valgfrihet for den enkelte og er med på å bidra til bedre livskvalitet i hverdagen. Venstre er opptatt av at informasjon skal være åpen, gratis og offentlig tilgjengelig for alle. Dette
gjøres gjennom moderne bibliotek og et rikt kulturtilbud.

Idrett skaper trivsel, sosialt nettverk og folkehelse. Venstre er opptatt av idrett og at så mange som mulig kan finne sin plass i breddeidretten.

Venstre vil:
✔ Prioritere svømmeanlegg på Jessheim som en del av satsingen på folkehelse og svømmedyktighet.
✔ Beholde et varmtvannsbasseng for rehabilitering på Jessheim, og utrede et mindre varmtvannsbasseng
som påbygg til Vesong idrettshall.
✔ Øke åpningstidene på Kløfta bibliotek og videreutvikle bibliotektilbudet med fokus på digitale medier i kommunen.
✔ Stimulere til at grønne byrom får innslag av kulturelle elementer til utforskning og debatt.

✔ Få ferdig Bakkedalsprosjektet på Kløfta til sommersesongen 2017.
✔ Sørge for at midlene som er avsatt til gjenoppbygging av lysløypa i Jessheimmarka blir brukt og at lysløypa gjennoppstår så raskt som mulig.
✔ Videreutvikle kulturskolen, få flere tilbud i tettstedene, og få flere samarbeidspunkter med andre kulturinstanser som f.eks. Romerike Folkehøyskole.
✔ Øke synligheten av områdets attraksjoner som Raknehaugen, lokale museer, ravinene ved Gardermoen m.m.

Tilbake til hovedsiden for vårt politiske program

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**