«Timing» for et sterkt Venstre sammen med Høyre i Asker?

Ingvild Tautra Vevatne, Asker Venstre
Ingvild Tautra Vevatne, Asker Venstre, Foto: Gisle Bjørneby

Samarbeidet mellom Høyre og Venstre spesielt i Oslo, men også i fylket har gitt grønn politikk, innen kollektivsatsingen, sykkelsatsing og miljøsatsing generelt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

Jeg koser meg ved å lese om statsminister Erna Solberg som roser vår venstrebyråd for miljø- og samferdsel i Oslo, Guri Melby og andre ganger når vår fylkesordfører Anette Solli roser venstres Solveig Schytz for alternativ energi- og samferdsel i Akershus.

Samarbeidet mellom Høyre og Venstre spesielt i Oslo, men også i fylket har gitt grønn politikk, innen kollektivsatsingen, sykkelsatsing og miljøsatsing generelt. Jeg vil også fremheve Den gode Akershusskolen, med landets beste videregående skoler, hvor jeg sitter i posisjon med Høyre og Frp i Hovedutvalg for Utdanning og kompetanse.

Nå leser jeg at Høyres ordfører går til valg på en «grønn utvikling av Asker» ( som vi sier i Venstre). Jeg leser også at Høyre er åpne for et politisk samarbeid med andre, og det må nettopp være «timing» for et sterkt Venstre/sentrum og Høyre i Asker. Høyres styrke er deres evne til å samarbeide bredt, mer enn deres tradisjonelle høyrepolitikk, og det trenger Askers grønne fremtid.

Asker Venstre (og de andre sentrumspartiene) var i politisk samarbeid med Høyre i perioden 2003- 07, og da fikk vi gjennomslag for mange gode prosjekter: Hasselbakken i kommunale hender, bygging av trebåtmuseet i Vollen, bygging av Vardåsen kirke, seniorsentre i hele kommunen, Vollenbåten fra Asker til Oslo, gang og sykkelvei til Solberg skole, Solli skiarena, plan for Sosial boligbygging, flere nye skoler og barnehager, Norges beste Enøk kommune, kildesortering, Risenga svømmehall og seks nye kunstgressbaner i kommunen, mm.

Det var en god periode, og den beste garantisten våre velgere kan få for å kunne bevare Asker grønt og for å kunne utvikle Asker grønt, er ved at Venstre kommer i en sterk posisjon.

Asker Venstre har en grønn og sosialliberal politikk innen alle samfunnsoppgaver, i motsetning til MDG, og med lange gode tradisjoner i kommunepolitikken side 1884. Nå stiller vi med seks nye håndplukkede toppkandidater som må inn i hver sine komite, og gjerne som ledere! De er kompetente og engasjerte, bare les Asker Venstres program og valgavis.

Venstre har ikke ønsket å være i posisjon i de to siste periodene pga den politiske sammensetningen og den politiske avstanden som har vært til Asker Frp.

Den kommende periode vil jeg anbefale med en repetisjon av 2003- 2007, i et sentrum –Høyre samarbeid, og med enda mer satsing på sykkel, gange, buss og tog, boligbygging ved trafikknutepunkt, en eldrepolitikk som gir trygghet og aktivitet til de som trenger det, frivillige oppgaver til de seniorene som trenger det og en oppvekst og næringspolitikk som gir grønn utvikling.

Jostein Tellnes er vår toppkandidat, og som jeg mener er håndplukket til å kunne sitte som både ordfører eller ved ordførerens høyre hånd.

Godt valg, og takk for de periodene jeg har fått vært med så langt!

Gruppeleder for Asker Venstre siden 1995,

Ingvild Tautra Vevatne

 

Innlegget sto på trykk i Budstikka 8. august 2015.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**