Valgprogrammet 2015-2019

Kjære velgere!
I juni 2014 vedtok Stortingets flertall å gjennomføre en kommunereform. Det er slått fast at det i fremtiden skal være tre folkevalgte nivå kommunalt, regionalt og statlig nivå.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**


Klikk her for å laste ned programmet i pdf.format

Hamarøy Venstre - valgprogram
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**