Veien til friarealer og “grønne lunger”

Dårlig skilting. Her et eksempel., Foto: Målfrid Vogt

Målfrid Vogt og Kjetil Vold Archer, listekandidater for Larvik Venstre, setter fokus på skilting til friarealer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

I ØP 14. august 2015 skriver Aps Arve Høiberg om å bevare “grønne lunger” i nærmiljøene. Dette er en viktig påminning i utbyggings- og arealplanlegging, både i disse valgkamptider og når den politiske hverdag vender tilbake. Men like viktig som å ta vare på friarealene, er å ta vare på atkomsten dit. Det gjelder både skilting til friarealene og stier som fører dit.

Målfrid Vogt, en av artikkelforfatterne.
Målfrid Vogt, en av artikkelforfatterne.

På en tur nylig dukket det opp flere medtatte skilt, der både skrift og retning var vanskelig å tyde. Atkomstene videre var det også vanskelig å finne ut av. Skiltet på bildet er ett eksempel, der veien skal føre til Søndre Blokkhus, et gammelt og etablert friareal i Stavern. Men det finnes også andre eksempler på dårlig skilting og vanskelig, tildels utilgjengelig, atkomst til friarealer i kommunen.

Kanskje et systematisk samarbeid mellom kommune og nærmiljø-/ velforeninger og annen frivillighet kan bidra til et felles løft for friarealene og veiene dit?

Daglig bevegelse og den lille turen i nærmiljøet er jo det enkleste bidrag til en bedret folkehelse.

Målfrid Vogt og Kjetil Vold Archer
Listekandidater Larvik Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**