Flere tilbud på SFO (leserinnlegg i Glåmdalen 17.08.15)

Skolefritidsordningen (SFO) er blitt en sentral del av skolen for de yngste barna. Ordningen har vokst frem over tid, og tilbudet er i dag av varierende kvalitet. Kongsvinger Venstre mener tiden nå er inne for en reform av SFO. Ordningen må videreutvikles til beste for barnas læring og lek, på en måte som kan bidra til å avlaste moderne barnefamiliers ofte pressede situasjon i hverdagen.

Venstre ser det som viktig at barna både får utfolde seg fritt, men også at aktivitetstilbudet er godt og variert. Det er ikke nok bare å tilby enkle leker og litt leksehjelp. Kongsvinger Venstre vil at SFO skal bli både en arena der leksepresset på hjemmene kan avlastes noe og gi god kulturell og idrettslig mestringsglede

Kongsvinger Venstre vil

· Gjennomføre en planmessig reform av SFO-tilbudet ved alle barneskolene i Kongsvinger.

· Gå inn for et mer aktivt samarbeid med lag og foreninger i utviklingen av aktivitetstilbudet, som å invitere de større idrettslagene, speideren og korpsene inn i utviklingen av SFO tilbudene.

· Åpne for at Kulturskolen får gi tilbud gjennom skolenes SFO.

· La private aktører gi tilbud til elevene gitt at prisnivået på tilbudene kan nå alle.

· Åpne for å utnytte SFO-tiden til leksearbeid under kompetent veiledning.

Jørn-André Stenseth

1.kandidat Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**