Kommunevalg og muligheter

Øystein Senum, Foto: privat

Ved forrige kommunevalg var det KKP som preget valgkamp og uenighet partiene mellom. Denne gangen har vi ingen slik store saker å være uenige om, og nesten ingen små heller.

Å kjempe for Kongsberg sykehus vil vi alle. Kongsberglista ønsker å profilere seg som best på dette, og de kan utvilsomt mye om sykehus. En ulempe har de imidlertid, de har ikke noen partifeller verken på storting eller i regjering som de kan påvirke. Gjennom lang erfaring i lokalpolitikken har jeg sett hvor viktig det er å ha medspillere i det sentrale styringssystemet.

Kongsberg Venstre har denne perioden hatt en stor gruppe i kommunestyret. Vår posisjon ble lagt merke til i Venstres stortingsgruppe, og i saken om mulig nedsalg av statens eierandel i Kongsberggruppen brukte vi dette for det det var verdt. Det resulterte i at regjeringen ikke gikk videre med disse planene.

Dersom Venstre får en styrende posisjon i Kongsberg etter høstens valg, vil mulighetene for å påvirke regjeringen også når det gjelder satsing på Kongsberg sykehus bli svært gode.

Vi mener at vi i etter siste valg har gjort den jobben våre velgere forventet. Dessverre var vi ikke riktig mange nok til å kunne stoppe Ap-H–flertallet. Det håper vi å få muligheten til denne gangen. Forskjellen mellom partiene ser en best i hvordan vi har jobbet i den perioden som har vært. Det er nok viktigere enn hva som står i valgprogrammene.

Når vi ikke har de store sakene å være uenige om, blir det mer et spørsmål om hvordan kommunen skal styres. Jeg vil ha det jeg kaller en folkestyreforbedring. Det innebærer at kontakten til innbyggerne må bli bedre, og folkets ulike meninger må respekteres.

Vi må ha mer demokrati og mindre byråkrati, eller sagt på en annen måte; mer sunn fornuft og mindre paragrafrytteri og hensiktsløs skjemautfylling.

Til slutt vil jeg også nevne at et demokratis styrke kan måles på hvordan mindretallet behandles.

Øystein Senum

(Leserinnlegg i Laagendalsposten 17.august 2015)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**