Askøy fremtidige utvikling må planlegges nå

Askøy Venstes tre toppkandidater - valg 2015, Foto: RK

Askøy kommune skal legge til rette for at innbyggerne kan skape gode, trygge lokalmiljø. Kommunen skal gi helhetlige tjenester, så tidlig som mulig, til de som trenger det. Askøyværingene skal i størst mulig grad kunne bo, jobbe og ha meningsfylte fritidssysler/-aktiviteter som fremmer trivsel og folkehelsen. Kommunen har et stykke vei å gå for å nå sine mål.

Askøy Venstre ønsker en demografisk utvikling. En utvikling som går i takt slik at tilbud og etterspørsel samsvarer. – En befolkningsvekst som kommunen kan håndtere slik at vi slipper overfylte skoler, hullete, underdimensjonert veier og nedskjæring etter nedskjæring innen for skole, helse og andre tjenester kommunen leverer.

Venstre vil arbeide for at gründere skal kunne etablere seg slik at næringslivet, og da spesielt grønn næring, skal vokse i takt med befolkningsveksten. Askøy må ha flere arbeidsplasser til sine innbyggere og bedre kollektiv tilbud til innbyggerne for å få mindre kø over broen i rushtrafikken.

Det viktig at samferdsels løsningene er på plass. Vi har foreløpig Askøy-pakken som skal sørge for bedre veier. Langsiktige fremtidsplaner mangler og kollektivtransport er kronglete og var utradert for over 20 år siden. – en Skulle tro at når broen kom i 1992 ville folk fra nord, vest og sørvest slippe turen nedom Kleppestø når de skulle over til fastlandet. I 23 år har de styrende parti ikke tatt fatt i denne utfordringen. Heller tvert i mot, fremtidsplanene deres er at Kleppestø skal være kollektivterminal og at reisende fra Hetlevik, Marikoven, Strusshamn, Juvik, Ravnanger, Hanøy, Ramsøy, Davanger, Åsebø, Kjerrgarden, Berland, Heggernes, Fromreide, Skråmestø og Herdla fremdeles må til Kleppestø for å komme seg over broen med bussen. Dette koster de reisende ca 15-20 minutter ekstra reisetid per vei + at kostnadene for skyss, som driver kollektivtrafikken, er på millioner for alle turene om Kleppestø kaien. Kunne disse millionene brukes til ringbuss i stedet? Kollektiv terminalen på Ravnanger må forbedres slik at de reisende slipper å bruke 10 min ekstra på bussbytte fordi bussen må svinge innom senteret. Fra Ravnanger må bussene gå direkte til Storavatnet. De som vil til Kleppestø eller øst, vest siden av øyen må kunne gå av og ta ring-buss som korresponderer med direktebuss.

Fremtidige vei løsninger må også være mer fremtidsrettet en de planene som i dag foreligger. Tverrsambandet i nord er ikke prioritert enda, derfor må vi jobbe videre for å få dette inn i nasjonale planer, så raskt som mulig, og alternative vei løsninger til fastlandet i sør må også planlegges nå. Askøy Venstre har formidlet dette inn til fylkes- og stortingsgruppen og vil jobbe videre med saken lokalt, regionalt og nasjonalt.

Befolkningsveksten i Bergen og omegn må planlegges. – hva er da mer naturlig en at vi knytter veiene vår sammen med nabokommunene, slik at noe av veksten kan strekke seg mot nord øst og vest og at Askøyværingenene kan ta turen nordover i landet uten å måtte kjøre via Bergen? Skal dette realiseres må nye planer legges og nye veier bygges. Tunnel løsninger fra Stongafjellet til Storebotn og videre til Ravnanger og evt Ask må vurderes for å få til en utvikling som vil tjene hele Askøy i et fremtidsperspektiv. Deler av Askøy-pakken må revurderes slik at veiene som bygges nå er dimensjonert for fremtidens trafikk. Bompengene som betales i dag må ikke være forgjeves pga at veiene som blir bygget er underdimensjonert.

Arild Raftevoll, ordførerkandidat

Marit Helen Leirheim, 2. kandidat

Ronny Knutsen, 3. kandidat

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**