Buss framfor bil i Drammen

Eidi Ann Hansen, Drammen Venstres 4. kandidat og miljøpolitiske talsperson kjemper for et bedre kollektivtilbud i Drammen., Katrine Strøm, Dagsavisen Fremtiden

I Dagsavisen Fremtiden 21. august går Eidi Ann Hansen hardt ut mot Drammen kommunes manglende evne til å prioritere buss. Det krever mot å prioritere vekk bil, og ta upopulære avgjørelser. Men noen ganger må man, og resultatet blir så mye bedre! Redselen for å miste stemmer har nok gjort at dette ikke er blitt prioritert, sier Drammen Venstres 4. kandidat Eidi Ann Hansen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

I Drammen har 39 prosent svært god tilgang til buss, og 37 prosent god tilgang. Blant Buskerudbyens innbyggere har én av fire mulighet til fire kollektivavganger i timen, samme antall som i 2009. Lite har skjedd siden Bystyret i 2013 behandlet en utredning om kollektivtransport i Drammen, og vedtok å legge den til grunn for kommunens videre arbeid med kollektivtilbudet.

For seks år siden hadde 85 prosent av alle voksne i Buskerubyen førerkort. Stikk i strid med tidas grønne glansbilder økte andelen til hele 92 prosent i fjor.

Man må øke og forbedre kollektivtilbudet, og samtidig føre en restriktiv bilpolitikk for å gjøre det alternativet dårligere. Noe av nøkkelen til Oslos snusuksess er parkeringsrestriksjoner og bomring, i kombinasjon med at de som bytter ut bilen har et fullverdig tilbud.

 

Les resten av artikkel fra Dagsavisen Fremtiden her

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**