Folkemøte om stedsutvikling og gode prosesser

, Foto: Sveinung Bråthen

Det siste året har flere store saker vært på agendaen i Hurum og mange innbyggere har engasjert seg. Aksjonsgrupper og innbyggerinitiativ er blir dagligdagse begreper i Hurumsamfunnet. Sakene er blitt behandlet av politikerne og de har fattet sine vedtak, ofte med knapt flertall og under store protester fra innbyggerne. Hurum Venstre har nå tatt initiativ til å se på hvordan man kan få til enda bedre prosesser og større grad av innbyggermedvirkning i viktige saker i tiden framover.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

I den forbindelse har de invitert følgende innledere: Ola Elvestuen, nestleder i Venstre, som har jobbet mye med byutviklingsprosesser i Oslo, Runar Bålsrud, ordfører i Hurdal, som har erfaring fra samfunns- og stedsutvikling i bærekraftkommunen Hurdal og Knut Halvor Hansen, direktør i Anthon B. Nilsen Eiendom, som i mange år har jobbet med stedsutvikling og er den som holder i trådene på Sagene Seil (tidligere Tofte Strand) på Tofte.

Det blir rundebordsdebatt med representanter fra Respekt Sætre, Innbyggerinitiativet for skole Tofte/Filtvet og Klokkarstua/Verket nærmiljøforum. Sist, men ikke minst, blir det paneldebatt med toppkandidatene fra de politiske partiene i Hurum.

-Få med deg venner, familie og alle som er opptatt av stedsutvikling og gode prosesser i Hurum og kom på Hurum Venstres folkemøte onsdag 26.aug. kl.19 på Solvang grendehus, Mastebakk 2, i Filtvet. Her er det plass til engasjerte innbyggere fra hele kommunen, oppfordrer Venstreleder Anne Sofie Riseng.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**