Nettbrett halleluja i skolen

Foto: Microsoft

Budstikkas leder onsdag 19. august roper nærmest halleluja for nettbrett til alle skolebarn. Nettbrett kan helt klart være et nyttig verktøy for læring i skolen, men er det riktig å prioritere nettbrett til alle i skolen når vi vet at ressursene er begrenset? Er ikke en laptop bedre å jobbe med?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

Er det noe elever skal lære er det å jobbe med tekster og kunne utrykke seg skriftlig. Og skal man jobbe med en tekst vil de fleste av oss velge et verktøy med et godt tastatur og en litt større skjerm. Kanskje er det en smartere strategi å satse på laptoper til alle elever isteden?

Realiteten er at mange skoler i Asker mangler en offensiv ikt-satsning. Det går ut over elevenes læring. En skole som ser ut til å ha satset offensivt og smart på ikt er Vardåsen barneskole. De har innenfor eksisterende budsjetter fått til en laptop til hver elev på flere trinn. Nettbrett har de som klassesett som kan brukes når det er fornuftig for læringen. Elevene og foreldrene er svært fornøyd med denne satsningen på laptop. Det henger sammen med at alle dokumentene ligger trygt på nett og det er enkelt for lærer og foreldre å gi tilbakemelding og følge med på framdriften for hver enkelt elev. Elevene erfarer at de raskere får produsert tekster og de får jobbet med rettskrivning på en mer motiverende måte. Ifølge rektor og lærerne har skriveopplæringen blitt styrket særlig for de svakeste elevene. Ved å jobbe aktivt med tekstene på en laptop slipper de å få stygge ark etter at masse ord må rettes med viskelær.

Det mest imponerende er at hele satsningen er gjort uten ekstra penger fra kommunen. Hvordan er det mulig? En forklaring er at Vardåsen har satset på Chromebooks og Google sine gratis løsninger. Skolen har nesten ikke utgifter til drift av systemet og en hel skoleklasse kan gjøre utstyret klart til bruk på under en time.

Vardåsen skoles resultat viser hva vi kan få til når vi lar engasjerte lærere og skoleledere gjøre innovasjon, i stedet for at man prøver å gjøre innovasjon ovenfra og ned. Vi politikere må som «skoleeiere» gi rom til de som faktisk kan og skal gjøre jobben.

Asker kommune må aktivt se på om Vardåsens «best-practice» kan forsøkes på andre skoler. Vi i Venstre vil følge opp at vi stadig fornyer ikt-satsningen i skolen i Asker i takt med nye muligheter. Med Vardåsens eksempel kan det her være en mulighet for Asker til å få til mer læring for hver krone enn det en full nettbrett-satsning kan gi.

 

Jostein F. Tellnes, Asker Venstres ordførerkandidat

Bernt Bucher Johannessen, Asker Venstres 3. kandidat ved kommunevalget

Jostein F. Tellnes, Asker Venstre
Jostein F. Tellnes, Asker Venstre
Bernt Bucher Johannessen
Bernt Bucher Johannessen
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**