Ap fornøyd med å bli orientert

Tilsammen disponerer OOKs to hovedsaksområder 76,6% av kommunebudsjettet i 2015. Selv hver for seg er dette tunge saksområder., Ill: Frogn Venstre

Venstre er ikke enige med Ap i at orienteringer er riktig nivå for å styre 3/4 av kommunebudsjettet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Innlegg i Amta av Line Stokholm, Frogn Venstre, 24.08.2015.

Vi synes det er mye riktig i Kjell Engebretsens innlegg i Amta 11.8., og ikke mindre når Rita Hirsum Lystads navn også kom under det samme innlegget da det ble trykket en gang til 17.8.

Både rådmannen og skolene skal ha frihet til å styre innenfor rammer som legges politisk, det mener vi i Venstre også. Vi fastholder likevel at vi mener Utvalget for Nesten Alle Tjenester i Frogn bør deles for å gi de ansvarlige politikerne mulighet til å gå grundigere inn i de ulike saksområdene.

Vi har pekt på saken om digital skole – iPad-satsingen – som eksempel på en sak politikerne burde bedt om å få til behandling, for eksempel da Anne-Lisbeth Simonsen fra Venstre foreslo det høsten 2014.

Det ville ikke utvalget, og det er synd. Da hadde vi kanskje unngått at politikerne måtte hastebevilge halvannen million før sommeren for å hindre at prosjektet strandet på grunn av at det ikke fantes penger til iPader.

Det har for øvrig Kjell Engebretsen sagt til Amta han er enig i. Så Ap er ikke alltid fornøyd med å bare bli orientert.

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**