Felles møteplasser som tiltak mot ensomhet

Kathrin Pabst
Foto: Jone Nyborg

 

En helhetlig sentrumsutvikling slik vi ser i Grimstad, Arendal og flere av de andre byene i fylket, er viktig for næringslivet, bosetting og bevaring av byenes historiske trekk. Men det er også viktig for å møte ensomheten som flere og flere opplever. Felles møteplasser gir byens innbyggere nye muligheter til å treffes ansikt til ansikt.

Vi lever i en tid der hver femte av oss føler seg ensom, i følge Helse Norge. Mange titalls tusen mennesker sliter med følelsen av å være ensom over lang tid. Dette gjelder uavhengig av alder, sosial bakgrunn, egen økonomi eller kultur. Ensom fordi man føler man må håndtere store personlige utfordringer alene, ensom fordi man mangler nære og fortrolige venner, eller fordi man ikke snakker norsk.

Nye faktorer trer imidlertid etter hvert tydeligere fram. Både avisinnlegg skrevet av unge mennesker og signaler fra eldre peker på at den stadig økte betydningen og bruken av den digitale verden på internett og i sosiale medier fører til en større grad av ensomhet i den reelle verden. Dette på et så grunnleggende plan, at det påvirker de fleste livsområdene i større og større grad.

Vi har lett for å bli så opptatte av å dele opplevelser og informasjon med våre mange digitale bekjente, at vi ikke tar oss tid til å være til stede i den direkte kontakt med kun ett menneske. På den andre siden av skalaen finner vi mennesker som ikke har PC, ikke kan oppdatere seg eller laste viktige dokumenter ned via nettet eller ikke vet hvordan man sender eposter i stedet for brev. Også disse kan føle seg ensomme og isolerte, fordi de ikke har muligheten til å delta i den digitale verden. To vidt forskjellige fenomener som samtidig kan kreve de samme tiltak fra kommunen og fylkeskommunen.

Et overordnet grep som kan tas er å legge til rette for møteplasser der mennesker kan treffes ansikt til ansikt. Slike møteplasser kan være tiltenkt konkrete aldersgrupper, interesser eller psykiske behov, som steder der ungdommer kan treffes, konkrete fritidsinteresser kan deles eller der man kan møte mennesker med de samme fysiske eller psykiske utfordringene som man kanskje selv sliter med. Men slike møteplasser kan også favne mer bredt og rette seg mot alle, uavhengig av alder eller behov.

Forskning viser at bibliotek anses av folk flest for å være lavterskeltilbudet med høyest nytteeffekt. På et bibliotek kan man være på egne premisser, uten å betale inngangsbillett. Man kan fokusere på egne ønsker, men man er ikke alene. Her er det lagt til rette for et felleskap uten faste rammer; muligheter fremfor krav. Det er slike møtesteder vi trenger mer av, ute og inne. Plasser hvor det ikke koster noe å være, uten kjøpepress, der man kan være på egne premisser og oppleve noe sammen i et større felleskap med likesinnete. Liknende effekt kan tilrettelagte steder i byrommet få, hvor man kan være blant mennesker, selv om man er alene.

Steget å komme seg ut av huset og til et sted der man kan møte andre mennesker, må man ta selv. Men politikerne kan i større grad støtte opp under tiltak som hjelper mennesker ut av ensomheten. Venstre initierer og støtter opp under slike tiltak. I Grimstad vil man snart finne et moderne, sentrumsnært bibliotek, i tillegg til fem nye møtesteder som har blitt etablert på sentrale steder i byen. Arendal er et godt eksempel for en by med et moderne og aktivt brukt bibliotek, og mange markeder på torvet legger til rette for at folk kan møtes. Flere andre eksempler kan nevnes. Og enda flere må komme til.

Kathrin Pabst

3. kandidat til fylkestinget i Aust-Agder for Venstre

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**