Venstre garanterer for Markagrensen og Markaloven

Foto: Sveinung Bråthen

Det har vært mye debatt om byrådets forslag til aktivitetssoner i Marka de siste dagene. La det ikke være noen tvil: Markagrensa og Markaloven skal ligge fast. Det garanterer Venstre for.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Aktivitetssonene opprettes for at folk som i dag ikke har tilgang til friluftsområdene i Marka skal få det. Venstre går inn for at deler av Marka kan tilrettelegges med små, enkle tiltak som:

  • bedre tilgang for funksjonshemmede, som for eksempel baderamper
  • tilrettelagte og adskilte sykkeltraseer
  • preparerte skiløyper og leskur for snøkanoner
  • mindre klatrevegger

Aktivitetssonene vil bidra til at marka kan brukes av flere, men likevel bli utsatt for mindre slitasje. Ingen skal få bygge idrettshaller i Marka.

Det er selvfølgelig ikke riktig at det nå kan bygges golfbaner i Marka. Aktivitetssonene åpner ikke for bygging av idrettshaller, inngjerding, klubbhus, kiosker, varmestuer, kafeer, tribuner, båtopplagsplasser, naust, flombelysning eller nye slalåmbakker.

Venstre er overrasket over at SV, MDG og Arbeiderpartiet nå går imot at Marka skal tilrettelegges bedre i randssonene. Det er en ekskluderende politikk ovenfor de som ikke har like god tilgang til Marka i dag. Når disse partiene fremstiller dette som en rasering av Marka er dette med på å ødelegge debatten om aktivitetssoner.

Venstre garanterer for marka og ønsker at den skal være tilgjengelig for alle i byen vår.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**