Venstre vil bygge ut legevakta

- Venstre vil fremme forslag om en statlig medfinansiering på 5 mrd. kr. for å få fart på samlokalisering og bygging av lokalmedisinske sentra og opprustning av legevaktene, sier Ketil Kjenseth. , Foto: Dreamstime.com

Røyken Venstre har tatt turen til legevakta for å hente kunnskap om kommunens «førstehjelp» i valgkampen. – Det er viktig for oss å vite hvordan den kommunale legevakten fungerer, og om det er utfordringer vi bør ta tak i, sier Røyken Venstres ordførerkandidat, Rebekka Borsch.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

Med seg på besøk hadde hun Venstres stortingsrepresentant og medlem i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, Ketil Kjenseth, samt medlemmer fra lokalpartiet.

Partidelegasjonen fikk drøfte ulike problemstillinger med kommuneoverlege Kjetil Andreas Nesland i

Røyken Venstre og stortingsrepresentant Ketil Kjenseth besøkte legevakten.
Røyken Venstre og stortingsrepresentant Ketil Kjenseth besøkte legevakten.
Røyken Venstre og stortingsrepresentant Ketil Kjenseth besøkte legevakten.

Røyken og representanter fra Røyken og Hurum legevakt.

– Vi tar gjerne imot besøk for å drøfte legevakttjenesten, sier Nesland.

Borsch er spesielt interessert i å høre hvordan legevakten fungerer, og om det er spesielle utfordringer for tjenesten.

– Ambulansesituasjonen er for dårlig, mener de ansatte, og ønsker seg flere sykebiler lokalt. Røyken Venstre vil bygge ut legevakta til å bli et lokalmedisinsk senter.

Les mer om besøket hos RHA

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**