Venstre sier nei til eiendomsskatt i Oslo

Foto: Sveinung Bråthen

En innføring av eiendomsskatt i Oslo vil gjøre det enda dyrere å bo i Oslo. Dessuten vil skatten ramme små- og mellomstore bedrifter. Derfor sier Venstre klart nei til eiendomsskatt i Oslo i sitt program for neste periode.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Politikk handler om å prioritere, og Venstre har gjennom de siste fire årene vist at vi klarer å gjennomføre store løft for blant annet kollektivtrafikken og skolen uten å ty til eiendomsskatt i Oslo. Gjennom effektivisering og modernisering av kommunen, klarer vi å løse de store samfunnsutfordringene i Oslo på en god måte.

Eiendomsskatten er en skatt som rammer usosialt. Mange eldre bor i hus med høy verdi uten at de nødvendigvis har høy inntekt, og mange storfamilier bor i dyre hus uten at det betyr at de har god råd. Eiendomsskatt tar ikke hensyn til livssituasjon eller inntekt.

– Den økonomiske situasjonen til Oslo er god. Jeg vil understreke viktigheten av at Oslo kommune har en god økonomistyring for å sikre at kommunen kan fortsette å levere trygge tjenester og gjennomføre viktige investeringer, sier Ophaug.

Trygg økonomi i Oslo
Oslo har den laveste gjeldsgraden av de store norske byene. Gjeldsgraden i Oslo kommune ligger på 39 % for 2014, noe som er en nedgang fra da Venstre, Høyre, Krf-byrådet tiltrådte i 2011. Til sammenligning ligger rødgrønne Trondheim med en gjeldsgrad på 103,5 % ifølge tall fra SSB/KOSTRA.

– Jeg mener dette viser at Oslo ikke trenger eiendomsskatt. Flere kommuner med eiendomsskatt er samtidig sterkt tynget av gjeld. Vi viser at vi klarer å ha en sunn økonomi i Oslo uten eiendomsskatt, sier byråd Hallstein Bjercke.

Oslo kommune har en sterk økonomi og en disiplinert økonomistyring som gjør at Oslo kommune blir gitt høyeste internasjonale vurdering i det internasjonale finansmarkedet (AAA/Stable Outlook), noe som sikrer kommunen lavest mulig finansieringskostnader.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**