Den dårligste veien i Hurum?

Ordførerkandidat Gunn-Torill Homme Mathisen (V) på befaring på veien rundt Rødstadhøgda på Filtvet., Foto: Gunn-Torill Homme Mathisen

Rødstadhøgda på Filtvet er en svært populær trimrunde sommer som vinter for mange av innbyggerne på Filtvet og Tofte. Man treffer stadig på folk på tur rundt »Høgda». Men det er et stort men her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Populær runde
Dette veipartiet har trolig et av de dårligste, om ikke det aller dårligste, veidekket i hele kommunen. I følge både de som bor der og andre som stadig bruker veien, så er det nærmest livsfarlig for syklende, løpende og gående barn og voksne å ferdes der. I tillegg er det risikosport for biler å kjøre på veien på grunn av alle hullene og sprekkene.

– Folkehelse er et av satsingsområdene til Hurum kommune og det er det mange som har dette som fast trimrunde. Derfor er det er veldig synd at veistandarden er så dårlig, sier ordførerkandidat Gunn-Torill Homme Mathisen (V).

Veien rundt Rødstadhøgda på Filtvet er i elendig forfatning.
Veien rundt Rødstadhøgda på Filtvet er i elendig forfatning.

Etter å ha blitt oppfordret på Facebook til å se nærmere på saken, tok hun tok en befaring og en prat med flere av de som bor i området for å få deres innspill.

De er oppgitte over forholdene. Noen beboere tok til orde for at det kanskje var like greitt å få en grusvei siden grunnforholdene er så
dårlige.

Strakstiltak i høst
Neste på lista var VIVA, det interkommunale vei-, vann- og avløpsselskapet for Hurum, Røyken og Lier. Der kunne avdelingsleder for veidrift i Hurum opplyse om at det er planlagt strakstiltak på veien rundt Rødstadhøgda i høst med fylling av hull, slik at biler ikke blir ødelagt. Men en ordentlig utbedring ligger langt fram i tid.

Homme Mathisen luftet tanken fra beboerne om å gjøre veien om til grusvei i stedet for å asfaltere på nytt. Forslaget ble ikke avvist, derimot ble tanken tatt et skritt videre.

I utgangspunktet står denne veien langt nede på prioriteringslista for VIVA, ikke før i 2019, siden det er snakk om store kostnader da et omfattende grunnarbeid vil være nødvendig før man kan asfaltere på nytt.

Gunn-Torill Homme Mathisen er Venstres ordførerkandidat i Hurum.
Gunn-Torill Homme Mathisen er Venstres ordførerkandidat i Hurum.

Heller «oljegrus»?
Forslaget som nå dukket opp var å heller bruke asfaltgranulat eller moderne «oljegrus». Da kan kostnadene reduseres betraktelig. Som et rundt anslag kan dette komme på kr 700 000,- eks. MVA, noe som er en mer overkommelig sum enn tidligere anslag for utbedring av veien, nemlig 1,3 millioner kroner.

Noen gevinster ved bruk av asfaltgranulat som kan nevnes: Man gjenbruker gammel asfalt, man kan bygge på eksisterende vei uten masseutskifting og det er økonomisk fordelaktig.

– Spennende! Venstre og jeg tar helt klart med oss dette inn i budsjettarbeidet i høst når de ulike tiltakene i regi av VIVA skal prioriteres, sier Gunn-Torill Homme Mathisen.

Fakta
(Kilde: VIVA IKS)
En anbefalt metode som Lier kommune har brukt med gode resultater, er å bygge opp slitelaget (toppdekket) med knust asfalt (Asfaltgranulat) forsterket med Geonett.

Med en slik oppbygging vil nettet binde slitelaget samtidig som overflaten vil få et hardt dekke da bitumen (limstoffet) i asfaltgranulatet vil binde sammen den knuste asfalten.

Ca pris på kr 75,-/m2. Grovt regnet er Rødstadhøgda fra Filtvetskolen til Sveltakrysset 9000 m2 og tiltaket vil da koste ca kr 700 00,- kr eks.MVA.

Gevinst
– Prosjekt med høy miljø og gjenbruksprofil
– Bygging på eksisterende vei uten masseutskifting
– Små trafikale forstyrrelser
– Ubetydelige terrenginngrep men fortsatt samme
effektive kjørebane
– Økonomisk fordelaktig i forhold til tradisjonelle
metoder vurdert ift. strukturell styrke
– Forventet normert dekkelevetid

Asfaltgranulat eller moderne "oljegrus"
Asfaltgranulat eller moderne “oljegrus”. Foto: VIVA IKS

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**