Gir en dagslønn

Ordførerkandidat Gunn-Torill Homme Mathisen og Hurum Venstres toppkandidater gir en dagslønn til en humanitær organisasjon som hjelper flyktninger., Foto: Finn Dale Iversen

-Vi kan ikke lenger bare se på de stadig mer hjerteskjærende bildene fra Middelhavet. Nå gir Hurum Venstres toppkandidater en dagslønn hver til en humanitær organisasjon. Samtidig oppfordrer de sine kolleger i Buskerud, og spesielt i Hurum og Røyken, til å gjøre det samme.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

– Alle har vi lenge sett bilder og tv-innslag som har rystet oss, men de siste dagers bilder av barn som skylles i land på strender blir for sterke til at vi kan sitte og se på uten å reagere, sier Gunn-Torill Homme Mathisen, Christian Dyresen, Merete Haug, Anne Sofie Riseng og Arne Adolfsen.

Derfor har de altså nå bestemt seg for å gi en dagslønn hver til en organisasjon som hjelper flyktningene. De har valgt å støtte Flyktninghjelpen som driver store nødhjelpsprogram i Syria og nabolandene.

Lier Venstre er stolte av å stemme for å motta flere syriske flyktninger enn tidligere vedtatt i Lier kommune, og er ikke i tvil om at Lier kommune bør prioritere dette i 2015, 16 og 17.
Flyktningene trenger hjelp.

Foranledningen er et «Ordføreropprop for flyktninger» som er sendt til alle landets ordførere og varaordførere fra de to øverste folkevalgte i Larvik kommune.

Da varaordfører Gunn-Torill Homme Mathisen i Hurum informerte sine partikolleger om at hun ville delta i oppropet, var reaksjonen spontan fra de andre toppkandidatene: Vi blir med!

– På tross av at vi alle er i valgkamp, kan vi ikke la dette passere uten at vi gjør noe. Vi kunne ventet en uke, men det haster. Meldingene fra hjelpeorganisasjonene er tydelige – det de trenger nå er penger. Så vi vil rett og slett være med på å reise pengehjelp til det som er den aller viktigste dugnaden akkurat nå.

-Vi håper derfor at våre politikerkolleger i Buskerud, men i spesielt i Røyken og Hurum, tar vår oppfordring om å gi en dagslønn. Uansett hvilken organisasjon man gir til, så er det viktigste at så mange som mulig bidrar, sier de fem. De håper også at private, innbyggerne i kommunene og næringslivet ser behovet for å hjelpe flyktningene.

-Samtidig som vi gir akutt nødhjelp, så vil vi be folk om å bidra til å integrere de flyktningene og asylsøkerne som allerede er her i kommunen på best mulig måte, slik at vi blir i stand til å ta imot flere. De trenger venner og støtteapparat i tillegg til boliger og arbeidsplasser. Bli flyktningevenn eller flyktningguide gjennom Røde Kors, oppfordrer Venstrepolitikerne.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**