Miljøpartiet Venstre – tilsvar til Kilhavn

Merete Haug , Foto: Hurum Venstre

Håvard Kilhavn fra Naturvernforbundet stiller miljøspørsmål til partiene. For Hurum Venstre er dette lett å svare på. Vi er et grønt parti, og har hele tiden arbeidet for et grønt Hurum. Det skal vi fortsette med.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

1) Det er ikke lenger et spørsmål om å beholde 100-meters strandsone, siden Høyre med støtte fra blant annet Ap fjernet denne i gjeldende kommuneplan. Nå dreier det seg om å gjenerobre strandsonen og ta 100-metersbeltet tilbake, og det vil Venstre jobbe for i kommende periode.

Vi vil fortsatt være ytterst restriktive når det gjelder nedbygging av disse viktige fellesområdene. Derfor gikk vi blant annet mot regulering av 80 nye boenheter (les: hytter) på Rødtangen, noen av disse langt ned i fjæra.

Korn i solnedgang på Holm gård.
Korn i solnedgang på Holm gård. Foto: Finn Dale Iversen

2) Hurum Venstre vil arbeide for å ivareta dyrka mark i arealplanleggingen og har programfestet dette.

3) Spørsmålet bro/tunnel dreier seg etter vår mening ikke i første rekke om fjordlandskapet, men om ilandføringen på Hurum og veien videre.

Hurum Venstre vil ha bro til Filtvet, men vi vil ha en bro med jernbane rundt Oslofjorden. Vi vet at dette kan ta lang tid. Tunnelen slik den er i dag fungerer for dårlig for våre innbyggere.

Et nytt tunnelløp kan foreligge relativt raskt og vil både eliminere stengningene og øke sikkerheten. Derfor har vi gått inn for tunnel mens vi vil jobbe langsiktig for en broløsning som møter dagens miljøkrav. Hovedtrafikken mellom øst og vest vil Hurum Venstre ha over Moss-Horten, ikke over Hurum.

I strandkanten på Filtvet.
I strandkanten på Filtvet. Foto: Gunn-Torill Homme Mathisen

Hurum-alternativet i KVU for Oslofjordforbindelse innebærer en firefelts motorvei, kanskje også med jernbanetrase, tvers over søndre Hurum og med bro videre til Holmestrand. Her skal da hele transporten mellom Østlandet og Vestlandet ledes, og erstatte både tunnelen og Moss-Horten ferga.

Og tro bare ikke at denne traseen blir liggende i tunnel, det blir en støyende og forurensende barriere som kommer til å beslaglegge større arealer enn hovedflyplassen i sin tid skulle ta. Dette kaller KVU for ‘lite konfliktfylt’! For her bor det nemlig ‘ingen’…

Dette kan Hurum Venstre ikke akseptere. Hurum slik vi kjenner det og som vi alle er glade i vil forsvinne. For storsamfunnet og kommunene rundt er Hurum kanskje et greit sted å plassere brohoder og motorveier, men for oss er Søndre Hurum et elsket landskap, rikt på naturverdier og kulturminner, et unikt turområde, et grønt og uberørt landområde.

Hvitveis i Holtnesdalen
Vakre Holtnesdalen naturreservat i Hurum. Foto: Finn Dale Iversen

Det burde vært bygget bro i 1991, det er vi nok flere som er enige om, men dette broalternativet betakker vi oss for.

Hurum Venstre vil ikke gå med på et slikt inngrep, og vi utfordrer alle broforkjempere til å komme fram med sine tanker om hvordan veien skal føres videre over Hurumlandet når broen lander på Filtvet og skal videre over til Vestfold.

4) Hurum Venstre vil ta kunnskapsbaserte beslutninger og lytte til de som kjenner hvor skoen trykker. Nå som et nytt kommunestyre ganske raskt må ta stilling til storkommune eller ikke, Drammensregionen eller Osloregionen osv, er det viktigere enn noensinne å bli bevisst på og løfte fram Hurums grønne verdier.

Vi kan raskt bli lillebror i en sammenheng hvor storebror kaster øynene på Hurum som en ubebygget bakgård hvor det er greit å plassere alt som er ubehagelig, motorveier og forurensende industri, søppel og hytter i strandkanten. Da må vi rette ryggen og løfte fram det Hurum vi kjenner og de kvalitetene vi vil ta vare på.

Det mener Venstre er en av de viktigste utfordringene for det nye kommunestyret som tiltrer i høst. Vi trenger å samles om en visjon for Hurum som vi kan bære inn i en eventuell storkommune, og det haster.

Til slutt vil vi takke Kilhavn for å hente miljødebatten inn i valgkampen. Det har vært altfor lite fokus på disse viktige spørsmålene hittil. En stemme til Venstre er med på å styrke vårt gjennomslag i miljøspørsmål, og vi lover å være en sterk og tydelig stemme.

Merete Haug
Tredjekandidat for Hurum Venstre

Innlegget er trykket i Røyken og Hurums Avis 08.09.15.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**