Ta vare på småhusbebyggelsen

Foto: Sveinung Bråthen

Småhusområdene er under et sterkt press for at det skal bygges høyere og tettere. Oslo Venstre vil bevare småhusområdenes særpreg og kvaliteter.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

Oslo Venstre sier nei til forslaget om å fortette i en radius på 500 meter rundt alle t-banestasjoner i Oslo, med den samme tettheten som i indre by. Oslo Venstre ønsker å fortette byen innenfra og ut. Ikke sporadisk og tilfeldig, gjennom å bygge ned de gode nærmiljøene i småhusbebyggelsen. Det vil ikke Oslo Venstre være med på.

Oslo Venstre vil bevare småhusplanen fra 2013, som ivaretar de kvalitetene som er i dagens småhusområder.

Oslo Venstre vil bevare småhusområdene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**