Venstre vil ha mer urbant landbruk i Oslo!

Urbant landbruk anerkjennes i økende grad som en sentral ingrediens i en moderne og bærekraftig byutvikling. Oslos landbruksmelding er den første urbane landbruksmeldingen som er fremmet av en norsk by noensinne. Venstres førstekandidat, byråd Guri Melby, har jobbet lenge med meldingen, og er glad for å endelig kunne legge den frem.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


– De siste årene er det blitt mer oppmerksomhet rundt dyrking i urbane strøk. I velstående land handler det gjerne om å skape mer bærekraftige lokalsamfunn, mens det i fattige land også handler om matsikkerhet, ernæring og arbeidsplasser. Urbant landbruk gjør byene grønnere og bedre. Planter og trær renser luften, forskjønner byrommene og styrker de urbane økosystemene, sier Guri Melby.

Oslo Venstre ønsker at Oslo skal gå foran som en internasjonal ledende miljøby, også innenfor urban dyrking og bærekraftig birøkt, og ser på meldingen som en viktig del av en helhetlig politikk for å skape en grønn og moderne by. Nå lover Melby å legge aktivt til rette for mer dyrking i Oslo.Guri Melby

– Vi ønsker å korte ned avstanden fra initiativ til realisering av nye, grønne prosjekter, og vil prioritere innsats rettet mot å heve kunnskapen om urbant landbruk i kommunen og i befolkningen, og å legge til rette for flere prosjekter gjennom enklere adgang til infrastruktur, som areal, jord og redskaper, sier Melby.

Konkret foreslår byrådet blant annet at Oslo kommune skal sikre større areal til urban dyrking, både ved å bidra til flere parsellhager og ved å videreutvikle skolehagene.

– Landbruksmeldingen setter som mål at alle grunnskoler i Oslo skal få tilbud om å benytte skolehage, sier Melby. –Vi ønsker at det skal være enklest mulig for Oslos innbyggere å delta i urbane dyrkingsaktiviteter.

Videre vil byrådet bidra aktivt til å få lokale sentre i byen der det samles kompetanse om bynært landbruk. Slike steder kan være Losæter, Geitmyra skolehagesenter, Lindeberg gård og gartneriet på Bygdøy. Det skal legges til rette for mer urban dyrking i det offentlige rom, slik det nylig er blitt gjort ved Vaterland.

– Som en oppfølging av landbruksmeldingen vil vi sette i gang og kartlegge mulige ledige kommunale tomter og bygninger som midlertidig eller permanent kan brukes til urban dyrking. Vi gleder oss til å legge til rette for et sterkt urbant landbruk, som fører til et grønnere og bedre Oslo, avslutter Melby.

 

Byrådet bevilger i budsjett for 2016 én million kroner til oppfølging av landbruksmeldingen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**