Engasjerte elever i Songdalen

Jone Nyborg blir spurt om Venstres politikk av engasjerte elever ved Songdalen ungdomsskole, Foto: Songdalen Venstre

Elever ved Songdalen ungdomsskole brukte storefri til å spørre ut lokalpolitikere om hva de står for fem dager før valget i Songdalen kommune. Spørsmål om skole og oppvekst dominerte, men miljøspørsmål kom det også mange av.

– Det er første gang jeg som lokalpolitiker er invitert til ungdomsskolen på et valgtorg. Mange av elevene viser stort engasjement og undrer på hva vi står for, sier Jone Nyborg. Han er andrekandidat på Songdalen Venstres valgliste.

– Spørsmål om skole dominerte, kanskje ikke så rart når vi befinner oss på en skole, smiler Nyborg. Songdalen Venstre er tydelig på hva slags skole de ønsker seg i. Venstre vil:

  • Legge tilrette for mer praktisk arbeid og læring i skolen
  • Sikre videre drift av SLT-koordinator (Samordningsmodell for Lokale, forebyggende Tiltak mot rus og kriminalitet)
  • Øke ressursene og lærertettheten i skolen
  • Styrke skolehelsetjenesten, miljøterapeuter og støttefunksjonene i skolen.

De ansatte er skoler og barnehagers viktigste ressurs, og må sikres frihet og gode rammevilkår. Alle barn i Songdalen skal gis mulighet til å ta ut sitt potensial, og sikres et trygt oppvekstmiljø der barna opplever å lykkes hver dag.

 
Valgtorg Songdalen ungdomsskole
 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**