Utvidet åpningstid på bibliotekene i Oslo

Hallstein Bjercke
- Barn med minirotitetsbakgrunn gjør det ikke bare bra, men søker seg også videre til studier som jus, medisin og ingeniør, sier Bjercke til Dagsavisen. , Foto: nyebilder.no

– Folk i Oslo bruker bibliotekene som aldri før. Med over 2,1 millioner besøk i året er Deichmann den best besøkte offentlige institusjonen i hele landet. Venstre vil styrke bibliotekstilbudet over hele byen, slik at enda flere kan oppleve læring, lesing og fellesskap helt gratis, sier kulturbyråd Hallstein Bjercke.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Bibliotek har vært et satsingsområde for Oslo Venstre i byrådet. I fjor la Hallstein Bjercke frem en offensiv bibliotekmelding som styrker bibliotekets betydning i byen. En av satsningene i meldingen var såkalt «meråpne» filialer. Det betyr at de er åpne for publikum utover den vanlige åpningstiden.

– Når halvparten av Oslos innbyggere bruker folkebiblioteket hvert år skjønner vi hvor viktig det er for veldig mange. Jeg er stolt over det Hallstein har fått til for bibliotekene i Oslo. Lengre åpningstider, bedre filialer og «Lesefrø»-prosjektet i barnehagene gir leselyst, samhold og bedre integrering i byen, sier Venstres leder Trine Skei Grande. Hun er spesielt glad for at Oslo prioriterer de minste barna, blant annet gjennom «Lesefrø»-satsningen.

– «Lesefrø» startet opp som et prosjekt i barnehagene i bydel Søndre Nordstrand. Målet var å styrke språkkunnskapene og skape leseglede hos barna. Det har gitt så gode resultater at vi har bestemt oss for gi det samme tilbudet til alle barnehagene i byen. Allerede i år vil ca 3 000 barn får dette tilbudet, og til neste år blir det mange flere, sier Bjercke.

– Jeg er også veldig glad for at vi snart, kanskje allerede før nyttår, kan åpne det nye ungdomsbiblioteket på Tøyen. Det blir et bokopplevelsessenter for ungdom, der teknologi og medvirkning blir viktige stikkord, sier Bjercke.

– Bibliotekene er det viktigste kulturtilbudet vi har i byen. Venstre vil satse på bibliotekene. En stemme til Venstre er en stemme for et enda bedre bibliotekstilbud over hele byen, avslutter Bjercke.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**