Et godt miljøbudsjett

Foto: Sveinung Bråthen

Byrådet fortsetter arbeidet med å gjøre Oslo til en internasjonalt ledende miljøby. I 2016 foreslår byrådet blant annet å heve driftsnivået for sykkel og å opprette en egen klimaetat. -Dette er et godt klimabudsjett, sier Venstres Guri Melby.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Ambisiøse klimamål

Oslo har som mål å halvere klimagassutslippene innen 2030. Klima- og energistrategien ble vedtatt av byrådet i 2015 og er et veikart for hvordan kommunens klimamål kan nås.

− De ambisiøse klimamålene krever langsiktig og koordinert innsats på tvers av sektorer. Byrådet vil derfor etablere en egen klimaetat med ansvar for kommunens klima- og miljøarbeid. Klimaetaten skal være et sektorovergripende kompetansesenter og en pådriver for gjennomføring av klimapolitikken, sier byråd for miljø og samferdsel fra Venstre, Guri Melby.

Byrådet setter i første omgang av 39 mill. til etableringen av klimaetaten på sitt miljøbudsjett.

Som en del av kommunens miljøsatsing vil byrådet i 2016 utvide åpningstidene på gjenbruksstasjonene for å gi et mer fleksibelt tilbud til befolkningen, og slik øke graden av gjenvinning og gjenbruk. -Oslo kommunes kretsløpsbaserte avfallssystem bidrar til reduserte klimagassutslipp, bedre lokal luftkvalitet og gjenvinning av verdifulle ressurser, sier Melby.

 

Grønn transportrevolusjon

Over 60 prosent av Oslos klimagassutslipp kommer fra transport. Transport er også en kilde til luftforurensing og støy. For å redusere utslipp og skape en grønn og levende by, vil byrådet i 2016 heve ambisjonsnivået for kollektivtrafikk og sykkel.
− Oppfølgingen av sykkelstrategien er i full gang. I 2016 oppgraderes og bygges det ut til sammen 14 km med sykkelveier. I tillegg øker vi satsingen på drift av sykkelveinettet til 12 mill., både om sommeren og vinteren. Attraktive og godt vedlikeholdte sykkelveier forbedrer syklistenes trygghet og fremkommelighet, sier Melby.

Parallelt med sykkelsatsingen vil byrådet øke kapasiteten i kollektivtrafikken med 5 prosent i 2016.

− Lørenbanen og Løren stasjon åpner 3. april 2016. Utnyttelsen av T-banen forbedres og gjør det nå mulig å reise vestover langs ringen fra Groruddalen uten å belaste sentrumstunellen. Samtidig åpner en oppgradert linje 3 til Mortensrudmed to avganger i kvarteret. Samlet tilføres T-banen økning i kapasiteten på om lag 5 prosent fra dagens nivå, forteller Melby.
Byrådet vil fortsette planleggingen av ny bane til Fornebu og ny sentrumstunnel for T-banen. Reguleringsplan for Oslodelen av Fornebubanen skal legges frem for bystyret i 2016. I tillegg fortsetter arbeidet med anskaffelse av nye trikker.

− Vi står foran store utbyggingsprosjekter på T-banen. Ny linje fra Majorstua til Fornebu via Skøyen og Lysaker vil bli påbegynt i økonomiplanperioden. Det samme vil innføring av nytt signal og sikringsanlegg for T-banen. Ny T-banetunnel gjennom sentrum er blant anbefalingene i KVU for Oslonavet, og denne vil i 2016 gå videre til kvalitetssikring, sier Melby.

Nøkkeltall:
– 39 mill. til etablering av ny klimaetat
– 1697 mill. til kjøp av kollektive transporttjenester
– 12 mill. til helårsdrift og vedlikehold for sykkel
– 1 mill. til urbant landbruk
– 6 mill. årlig økning til vedlikehold av parker og byrom
– 40 mill. til trafikksikkerhetstiltak på skolevei

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**