Lier Venstres politikere 2015-2019

Lier Venstres gruppe som skal fremme vår politikk i perioden 2015-2019 har vokst til 13 medlemmer. , Foto: Lier Venstre

Lier Venstre fikk ved valget i 2015 5,4% oppslutning (+ 1,3%), med 624 stemmer.

Lier Venstre økte med ett mandat i kommunestyret, til 3. Dette er et historisk godt resultat, og alle våre politikere ønsker å bidra til å få gjennomført våre valgløfter.

Les vårt valgprogram 2015-2019 her

Våre politikere:

Kommunestyret

 • Tove Hofstad, gruppeleder
 • Geir Cato Kristiansen
 • Marianne Berg

Varaliste til kommunestyret

 • Sarbjit Singh Shergill, 1. vara
 • Maria Kristine Løkstad Grande, 2. vara
 • Jon Øyvind Lærum, 3. vara
 • Anine Mindt-Soot, 4. vara
 • Waqas Zaman, 5. vara
 • Mathilde Idsøe Holst, 6. vara

Formannskap

 • Tove Hofstad, medlem
 • Geir Cato Kristiansen, 2. vara (felles varaliste med Sp og Krf)

Grunnskole-, barnehage- og kulturutvalget (GBK-utvalget)

 • Marianne Berg, leder
 • Anine Mindt-Soot 2. vara

Planutvalget

 • Geir Cato Kristiansen, nestleder
 • Øyvind Leirset, 1. vara
 • Christian Solum Hermansen, 4. vara

Miljøutvalget

 • Maria Kristine Løkstad Grande, medlem
 • Sarbjit Singh Shergill, 1. vara
 • Mathilde Idsøe Holst, 3. vara

Helse-, sosial- og omsorgsutvalget (HSO-utvalget)

 • Jon Øyvind Lærum, 1. vara
 • Caroline Thorbeck, 4. vara

Fagutvalg for landbruk, fisk og vilt

 • Tor Kristen Haugen, medlem
 • Odd Eriksen, 2. vara

Råd for eldre og personer med nedsatt funksjonsevne

 • Caroline Thorbeck, nestleder

Kontrollutvalget

 • Nina E. Johnsen, medlem

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**