Byrådserklæringen: tidvis ambisiøs med uklare virkemidler

Foto: Sveinung Bråthen

Det grønne skiftet i Oslo startet for fire år siden da Venstre gikk inn i byråd. – Det er bra at det nye byrådet viderefører den ambisiøse miljøkursen Venstre har staket ut og de skal ha ros for høye ambisjoner, men jeg savner sammenheng mellom ambisjoner og tiltak, sier Guri Melby.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

– Det rødgrønne byrådet tar over stafettpinnen fra det avtroppende byrådet og presenterer ambisiøse klima- og miljømål. Når det kommer til tiltakene slår de imidlertid inn mange åpne dører og det er vanskelig å se for seg at dette er tilstrekkelig for å nå målene. Det er bra at de rødgrønne vil videreføre mange av våre satsinger, for eksempel på karbonfangst og sykkel, men det er lite nytt og jeg savner løsninger på noen av de virkelig store utfordringene, for eksempel knyttet til finansiering av de store kollektivinvesteringene. Det nye byrådet går kraftig til verks med bilrestriktive tiltak, men det stiller krav til tilsvarende kraftpakke for sykkel og kollektiv, og det mangler, sier Melby.

Melby er også bekymret for hvilken posisjon det nye byrådet vil ta inn i reforhandlingene om Oslopakke 3, spesielt knyttet til E18.

– Det har lenge vært bred enighet i Oslo om at en ny E18 ikke kan øke biltrafikken inn og ut av Oslo, men at vi kan akseptere en fornyelse av veien for å redusere forurensing og støy. Det er gledelig dersom det nye byrådet legger seg på samme linje, sier Melby.

Mangel på ambisjoner for Osloskolen

I hovedsak legges det opp til små endringer i Osloskolen. Det ser Venstre positivt på.

– Osloskolen er en suksess, og det er god grunn til å beholde mye som det er. Imidlertid ser vi at det lille som kommer er svakt og at de store pengene brukes på feil ting. En videreutvikling av Osloskolen nå handler ikke om gratis frukt og grønt, selvforsvarskurs for jenter eller annen symbolpolitikk, sier Hallstein Bjercke.

– Vi savner større ambisjoner enn punkter som allerede har flertall i bystyret og punkter som avviser politikk som uansett ikke ville blitt vedtatt. Det er det lite av. Hvor er satsingen på talentene, virkemidlene som løfter den enkelte elev og satsingen på de gode lærerne, spør Bjercke.

Bjercke mener også at byrådserklæringen legger opp til en lite treffsikker politikk gjennom å tilby gratis Aktivitetsskole (AKS) basert på geografi heller enn inntekt.

– Det bor dessverre fattige barn over hele byen, ikke bare i Groruddalen, Søndre Nordstrand og i indre by. Skal vi lykkes med å utjevne forskjeller gjennom bruk av AKS må vi gi et gratis tilbud til de som trenger det – uavhengig av adresse, sier Bjercke.

I dag tiltrådte et nytt byråd i Oslo bestående av Arbeiderpartiet, Miljøpartiet de grønne og SV. Venstres byråder Guri Melby og Hallstein Bjercke gikk dermed av fra sine byrådsposter, som henholdsvis byråd for miljø og samferdsel og byråd for kultur og næring. De går nå inn i nye roller i bystyret.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**