Kommunestyremøte 16. Desember

Møte med Oppdal Venstre, Foto: Oppdal Venstre

Onsdag 16. des. er det siste møtet i Oppdal kommunestyre i 2015. I den anledning inviteres du til åpent møte i Oppdal Venstre i Kantina, Rådhuset mandag 14. kl. 20.00-22.00. Saklista er relativt lang, med mange viktige saker til behandling, bl. a. budsjett 2016. Benytt anledninga til informasjon om og diskusjon av sakene. Benytt inngangsdøra nærmest Inge Krokanns veg.

Alle sakspapirer og møteinnkallinga finner ved å trykke her.

Ordinære saker:

 • PS 15/131 Prosjekt Skifermuseum i Oppdal
 • PS 15/132 Møteplan for 2016
 • PS 15/133 Lokale retningslinjer for rapportering av barn i private barnehager som grunnlag for offentlig tilskudd
 • PS 15/134 Prioritering av spillemidler 2016
 • PS 15/135 Detaljreguleringsplan for Stølen Park hytteområde – sluttbehandling
 • PS 15/136 Bredbåndsutbygging. Tilsagn om tilskudd fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet
 • PS 15/137 Vedrørende leieforhold kommunal grunn
 • PS 15/138 Søknad om bruk av eiendommen gnr. 294, bnr. 30 til midlertidig asylmottak for enslige mindreårige.
 • PS 15/139 Bosetting av flyktninger
 • PS 15/140 Forskrifter for gebyrregulativ – avfallshåndtering – husholdningsavfall 2016
 • PS 15/141 Forskrift for husholdningsavfall og avfallsgebyr
 • PS 15/142 Forskrift for gebyrregulativ slamgebyrer 2016
 • PS 15/143 Forskrifter for vann- og avløpsgebyrer og gebyrregulativ for 2016
 • PS 15/144 Forskrift om gebyrregulativ 2016 – Plan og forvaltning
 • PS 15/145 Budsjett for 2016
 • PS 15/146 Dom fra lagmannsretten – ankespørsmål.

Interpellasjoner

 • FO 15/6 Interpellasjon fra Høyre – snøscooterløyper

Referatsaker

 • RS 15/30 Statsbudsjett 2016 – bruk av foreslått vekst i frie innekter
 • RS 15/31 Melding om politisk vedtak – valg av medlem til skoleutvalg – Rennebu kommune

Vel møtt!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**