Vellykket debattmøte om bilfritt sentrum

Oslo Venstre

Tirsdag 5.januar avholdt Oslo Venstre debattmøte om bilfritt sentrum. -Det var stor interesse for møtet, og vi fikk mange nyttige innspill som vi tar med oss videre i prosessen, sier nestleder i Samferdsels- og miljøkomiteen, Venstres Guri Melby.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

Det nye byrådet har varslet at de vil gjøre Oslo sentrum bilfritt innenfor Ring 1 i løpet av perioden. Det vil få store konsekvenser for hvordan vi tenker byutvikling og sentrumsliv i Oslo i årene framover. Venstre inviterte derfor til åpent debattmøte om bilfritt sentrum og byliv med innledninger fra landskapsarkitekt Rainer Stange (vinner av Oslos arkitekturpris 2015), Ingvild Kilen Rørholt fra Zero og Jon Anders Henriksen fra Oslo Handelsstands forening.

-Det er satt av veldig lite penger til prosjekteringen av bilfritt sentrum for 2016. Jeg håper ikke det gjør at prosessen blir lukket og uten medvirkning fra befolkningen og næringslivet i byen. Byrådet må lytte til innspillene fra miljøorganisasjoner, arkitekter og næringsliv, og ta dem med seg i det videre arbeidet, sier Melby.

Hensikten med møtet var å bidra til den offentlige debatten om bilfritt sentrum. Venstre mener prosessen med bilfritt sentrum bør være en åpen prosess der byen kan delta med sine innspill og tanker om hvordan det kan gjøres. -Jeg vil oppfordre byrådet til å lytte til de mange gode fagmiljøene vi har i Oslo på byutvikling og arkitektur, sier Melby.

Tema for møtet var hvordan vi kan få bilfritt sentrum til å bli et godt miljøtiltak og et godt byutviklingsgrep. -Vi må ruste opp de bilfrie gatene og gjøre dem om til attraktive byrom folk ønsker å oppholde seg i og gå i, men byrådet satte ikke av én eneste ny krone til gateopprustning i 2016. Vi er gjerne med på å fjerne flere biler fra sentrum. Men da må vi sørge for at gatene blir fylt med nytt byliv, sier hun.

 

Venstre er positive til bilfritt sentrum i Oslo, og ønsker å være en konstruktiv part i arbeidet, og vil derfor ta med innspillene fra møte videre i bystyrets arbeid med bilfritt sentrum. -Vi er glade for at mange tok turen og ønsket å delta i debatten. De beste løsningene finner vi sammen, avslutter Melby.

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**