Utdanning i fengsel: En vei bort fra kriminalitet

Sissel Urke
Sissel Urke (V) Leder for Hovedutvalg for utdanningssektoren i Buskerud, Foto: Steinar Bleken

Halvparten av de innsatte har kun grunnskole: Utdanningspolitikerne i Buskerud fylkeskommune vedtok 19. januar en ny fireårsplan for utdanning i fengsel.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

Utdanningspolitikerne i Buskerud fylkeskommune vedtok tirsdag plan for opplæring innenfor kriminalomsorgen i Buskerud 2015-2019.

– Målsettingen med planen er å sørge for at innsatte får et godt og realistisk opplæringstilbud, tilpasset den enkelte sitt behov, sier Sissel Urke (V), leder av hovedutvalget for utdanningssektoren i Buskerud fylkeskommune.

– Utdanning er et sentralt element i rehabiliteringsarbeidet, det er en investering i fremtiden for den enkelte, og et bidrag til større trygghet i samfunnet.

Sissel Urke

Mangelfull skolegang

I en rapport fra Fylkesmannen i Hordaland «Nordmenn i fengsel: utdanning, arbeid og kompetanse», kartla de innsatte med norsk statsborgerskap i 2012 og fant følgende:

Tabell fengsel utdanning

– Levekårsundersøkelser viser oss at innsatte i norske fengsel har langt større levekårsproblemer, som manglende utdannelse, arbeidsledighet og helseproblemer, enn befolkningen forøvrig, fortsetter Urke.

– Derfor er satsing på utdanning viktig for at innsatte skal gis bedre muligheter for sosial mestring og opplevelse av tilhørighet, sier hun.

Les hele oppslaget på Buskerud fylkeskommunes hjemmeside

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**