Vern Nordland VI

Oseberg feltsenter
Foto: OLF/Tom Haga (CC BY-SA 2.0) Flickr.com / Norsk Olje og Gass

Forslag til uttalelse fra Vågan Venstre

I 1994 ble deler av havområdet utenfor Lofoten (Nordland VI) konsekvensutredet og åpnet for petroleumsvirksomhet. Det ble tildelt to lisenser (oljeblokker) som idag eies av Statoil. Området ble imidlertid lukket av Stoltenberg 1-regjeringen i 2001 av miljøfaglige hensyn.

Det er en løpende debatt om området utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja skal konsekvensutredes etter petroleumsloven og åpnes for oljevirksomhet.

Uavhengig politisk ståsted i denne saken er det imidlertid enighet om at en konsekvensutredning må følge dagens standard, dagens lovverk og nåtidens samfunnsmessige premisser.

I lys av den omfattende kunnskapsinnhentingen som er utført i løpet av de siste 20 årene kan ikke konsekvensutredningen fra 1994 lenger anses som faglig relevant. Nordland Venstre krever derfor at muligheten for åpning av deler av Nordland VI gjennom konsekvensutredningen av 1994 reverseres, og at området lukkes for petroleumsvirksomhet i henhold til oppdaterte faglige råd.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**