Uttalelse: En human og kunnskapsbasert narkotikapolitikk

Foto: Jo Straube

Den internasjonale krigen mot narkotika har spilt fallitt og fører til store inntekter for kriminelle nettverk og unødvendig lidelse for utallige ofre. Situasjonen er så uholdbar at noen av de hardest rammede landene – Colombia, Guatemala og Mexico – har gått sammen og fått fremskyndt FNs planlagte spesialsesjon om narkotikapolitikk, UNGASS, fra 2019 til 2016, fordi de ikke har tid til å vente.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

Også i Norge er narkotikapolitikken langt fra vellykket. Brukerne er blant samfunnets aller svakeste grupper, og de lever til dels svært vanskelige liv. Dessverre bidrar den norske narkotikapolitikken direkte til dette gjennom å gjøre det nærmest umulig å finansiere bruken med lovlige midler. Livet blir en evig veksling mellom rus og jakten på penger til å betale for den, uten rom for andre hensyn som jobb, ernæring, personlige relasjoner og egen helse. I tillegg kommer de enorme kostnadene for samfunnet – for politivesen, justisvesen, fengselsvesen og helsevesen. Pengestrømmene som går til organisert kriminalitet både i Norge og utlandet øker deres makt og råskap. Situasjonen er uholdbar også her i landet.

Venstre har lenge gått i bresjen for en kunnskapsbasert narkotikapolitikk med hovedmål å redusere skadevirkningene av bruk og handel. I verden skjer endringene raskt på dette området. I Europa har en rekke stater dekriminalisert eller avkriminalisert bruk, med god effekt. Behandlingsopplegg som inkluderer bruk av blant annet heroin i behandlingen er implementert en rekke steder, også med positiv effekt. Uruguay, noen stater i USA og snart Canada har legalisert bruk og salg av cannabis. I Norge bør vi følge nøye med på resultatene av denne politikken.

Det er på tide å gå et skritt videre, Oslo Venstre vil:

  • at narkotikapolitikken skal være kunnskapsbasert og dens målsetning skal være å minimere skadene fra bruk og handel av narkotika for brukerne og for samfunnet.
  • Styrke opplysningsarbeidet om skadevirkninger ved narkotikabruk blant barn og unge.
  • Venstre vil avsette friske midler til morfin/heroinassistert behanding for de brukerne som ikke klarer seg i LAR, samtidig som vi vil styrke både LAR og ettervern.
  • gjennomgå konsekvenser av og kostnader ved dagens narkotikapolitikk.
  • ha full avkriminalisering av bruk av cannabis, uten sivilrettslige sanksjoner.
  • avkriminalisere bruk av andre stoffer etter Portugalmodellen.
  • klassifisere og differensiere narkotiske stoffer i lovverket etter virkning og skadelighet, inkludert revisjon av straffer.
  • endre lovverkets fokus fra mengde ved besittelse til om stoffet er til bruk eller salg.
  • Utrede ulike reguleringsmodeller for de mest brukte stoffene i den hensikt å redusere tilgjengeligheten for unge, begrense pengestrømmene til organisert kriminalitet og redusere skadevirkningene av rusbruk. Alle stoffer skal fortsatt være forbudt å produsere og omsette, annet enn til offentlig godkjent behandling eller gjennom strengt statlig regulert distribusjon.

Oslo Venstre mener ikke at disse tiltakene vil løse alle problemer forårsaket av bruk av og handel med narkotika, men at det vil redusere dem. Målsetningen med vår narkotikapolitikk må være å gjøre brukernes liv mindre vonde, samt å angripe omfanget av og lønnsomheten i det ulovlige narkotikamarkedet, ikke å moralisere over andres avhengighet.

Uttalelsen ble vedtatt på Oslo Venstres årsmøte 13.februar 2016.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**