Hva ønsker Sylvi Listhaug å oppnå

Hva ønsker Sylvi Listhaug å oppnå med sine uttalelser om godhetstyrrani, spør Marit Helen Leirheim i dette innlegget.

Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug presenterte ordet «Godhetstyrraniet» i 2015. Etter som jeg forstår ut fra Frp sine instrammingsforslag i innvandringspolitikken er det tyranniet som dominerer her. Finner ikke punkt som omhandler forslag til god integrering eller punkt som viser omtanke for menneskene som er på flukt.

Venstre mener at noen av forslagene til innstramminger i asylpolitikken er en trussel mot asylinstituttet, skader integreringen og er grunnleggende usolidarisk med andre europeiske land. Venstre kjemper for en endring, sa stortingsrepresentant Terje Breivik da han innledet til debatt på årsmøtet til Hordaland Venstre Bergen. Venstre er mildt sagt sjokkert over Frp sine forslag som blant annet går på å sette folk i lukket mottak uten lov og dom, hindre barn å bli gjenforent med sin familie og nekte dem permanent opphold.

En kan undre seg over hvilke menneskesyn som ligger til grunn for slike forslag. Verdier som nestekjærlighet og solidaritet med mennesker i nød er nærmest blitt hånet av Listhaug da hun fremstilt mennesker som vil hjelpe som et godhetstyranni. Hva ønsker Listhaug å oppnå med sine uttalelser her?

Uttalelsene skaper sterk splid i samarbeidet med Venstre. Det er inngått et asylforlik mellom regjeringspartiene Høyre og Frp og samarbeidspartiene KrF og Venstre. Vil Frp følge opp dette forliket, eller mener de med sine uttalelser her at de ikke vil følge avtalen? Retorikken Listhaug fører vanskelig gjør samarbeidet med Venstre. Særlig med tanke på barna som er på flukt alene. Et av innstrammingsforslagene går ut på at barna ikke skal få permanent oppholdstillatelse. Ved fylte 18 år skal de vurderes på nytt om de skal sendes til bake, uansett hvor lenge de har bodd i landet.

Hvordan skal integreringen foregå i årene før fylte 18 med et slikt usikkerhetsmoment for fremtiden hengende over seg? Å ja, det var jo sant, Frp vil ikke integrere flyktninger, de har forslag om å assimilere dem står det å lese i BT 7.2. Det vil si flyktningene skal gi avkall på sin etniske identitet og bli identiske med medlemmene av vertssamfunnet (Wikipedia), altså bli norske.

Etter dette skal de altså muligens sendes tilbake dit de opprinnelig kom fra. Dette får meg til å tenke på tyranni, Sylvi Listhaug.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**