Ola Elvestuen vil gjøre regjeringskvartalet til FutureBuilt-prosjekt

- Med denne enigheten tar Stortinget lange skritt i riktig retning i klimapolitikken, sier Ola Elvestuen, Foto: Venstre

Det nye regjeringskvartalet er blant de største og viktigste byggeprosjektene i Oslo sentrum, og vil prege bybildet i mange tiår fremover. Oslo Venstres stortingsrepresentant Ola Elvestuen mener prosjektet bør bli et av FutureBuilts forbildeprosjekter. Onsdag 10. februar tok han opp spørsmålet med kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner i stortingets spørretime.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

FutureBuilt er et partnerskap mellom Oslo kommune, Bærum kommune, Asker kommune, Drammen kommune, Husbanken, Enova, Grønn Byggallianse, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Direktoratet for Byggkvalitet og Norske arkitekters landsforbund.

I følge FutureBuilts nettsider er visjonen «å vise at det er mulig å utvikle klimanøytrale bygg og byområder med høy kvalitet. Målet er å utvikle 50 forbildeprosjekter – både områder og enkeltbygg – som skal redusere klimagassutslippene med 50 prosent innen områdene transport, energibruk og materialbruk. Forbildeprosjektene skal ha høy arkitektonisk kvalitet, bidra til et godt bymiljø og ligge nær kollektivknutepunkter.»

Må stille høye krav til kvalitet og lave utslipp

Ola Elvestuen var selv en av initiativtagerne bak Oslo kommunes deltagelse i FutureBuilt-partnerskapet. Han mener statsråd Jan Tore Sanner bør ta initiativ til å gjøre det nye regjeringskvartalet til et av FutureBuilts 50 forbildeprosjektet. Dette var utgangspunktet for Elvestuens spørsmål til Jan Tore Sanner i stortingets spørretime onsdag 10. februar.

Se hele utvekslingen i stortingets spørretime (Video)

– Det nye regjeringskvartalet vil bli et av de største, offentlige byggeprosjektene i årene fremover. Det må legges til grunn at et så omfattende og viktig prosjekt realiseres med høye krav til kvalitet, lave eller ingen utslipp både i bygge- og driftsfasen og ikke minst en god innpassing i bymiljøet i hovedstaden. Regjeringskvartalet fremstår som en god kandidat til å bli et av FutureBuilts 50 forbildeprosjekter. Vil statsråden sørge for at regjeringskvartalet realiseres som et FutureBuilt-prosjekt, spurte Elvestuen fra stortingets talerstol.

Statsråden redegjorde i sitt svar for regjeringens klima- og miljøambisjoner for det nye regjeringskvartalet, og opplyste om at Statsbygg er i dialog med FutureBuilt om hvorvidt det er mulig å innpasse prosjektet til FutureBuilts krav til forbildeprosjekter.

Regjeringskvartalet må ha høye miljøambisjoner, og da er det naturlig å knytte seg til FutureBuilt som samarbeidspartner, sier Ola Elvestuen.
– Regjeringskvartalet må ha høye miljøambisjoner, og da er det naturlig å knytte seg til FutureBuilt som samarbeidspartner, sier Ola Elvestuen.

– Det er god dialog mellom Statsbygg og FutureBuilt, og vi jobber nå kontinuerlig og konkret med å definere standarder og hvordan man kan få til et nytt regjeringskvartal med høye miljøambisjoner midt i byen, sa Sanner i sitt svar til Elvestuen.

– Når man legger ambisjonsnivået for miljø høyt, vil jeg argumentere for at man da også legger det inn som et FutureBuilt-prosjekt. For det er klart at alle de store, sentrale utbyggingene i Oslo sentrum – enten det er Deichman, Munch-museet eller til og med Nasjonalmuseet – er blant disse prosjektene, og da ville det jo være underlig om man i det største statlige prosjektet, nemlig regjeringskvartalet, ikke la seg på det samme ambisjonsnivået. Er statsråden enig i at regjeringskvartalet må ta mål av seg til i hvert fall å være på linje med de andre prosjektene, ha den samme statusen og dermed også kunne vurderes som et FutureBuilt-prosjekt, fulgte Elvestuen opp.

Regjeringskvartalet må bygges med høye krav til kvalitet, lave eller ingen utslipp både i bygge- og driftsfasen og ikke minst en god innpassing i bymiljøet.

Ola Elvestuen

For tidlig å konkludere

– Det er mange forutsetninger som tilsier at dette kan bli et godt miljøprosjekt. Det at vi samler regjeringskvartalet, med unntak av forsvar, på ett sted, gjør at man unngår mye transport internt i byen. Det gjør også at vi kan få mer energieffektive løsninger, og at vi kan få en mer effektiv bruk av departementskontorene. Så jeg har stor tro på at vi skal få til gode løsninger, med høye ambisjoner, men allerede nå å konkludere med at det skal inn i én ramme, mener jeg er for tidlig. Det er god dialog mellom Statsbygg og FutureBuilt, og vi jobber nå kontinuerlig og konkret med å definere standarder og hvordan man kan få til et nytt regjeringskvartal med høye miljøambisjoner midt i byen, avsluttet Sanner.

Les referat fra stortingets spørretime

– Det er bra at regjeringen har høye ambisjoner for at regjeringskvartalet skal bli et miljøvennlig prosjekt. Jeg mener det er naturlig at man da knytter seg tett til FutureBuilt som samarbeidspartner. Det vil både gi en god signaleffekt, og gi byggeprosjektet tilgang til erfaringer og kompetanse fra andre, miljøvennlige byggeprosjekter. Jeg vil følge opp saken slik at det nye regjeringskvartalet kan realiseres som et forbildeprosjekt, og bli et bygg byen og landet kan være stolt av, sier Elvestuen om svarene han fikk fra Jan Tore Sanner.

Les mer om FutureBuilt

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**